Šest překážek efektivního využití e-mail marketingu

úterý, 1. března 2022, 07:05 Marketing MediaGuru

Co vše může stát v cestě kvalitního e-mail marketingu, popisuje Jakub Olexa, ředitel společnosti Mailkit.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

E-mail je v marketingu jedním z nejzásadnějších a nejúspěšnějších nástrojů. Zároveň ale také jedním z podceňovaných či nedostatečně využívaných. Rozhodnete-li se toto ve firmě změnit, ať už se s e-mailingem rozhodnete vůbec začít, nebo se výrazně posunout v tom, co již děláte, připravte se na některé překážky, které nebývají na první pohled až tak zřejmé. 

Například takové, co nejsou čistě technické, ale mnohem více závisí na lidech, týmu a ochotě věnovat se úspěšnému e-mail marketingu. 

Management

Pro efektivní a úspěšný e-mail marketing musíte získat vedení firmy. Je běžné, že budou jednou z překážek. Budou jim vadit náklady, finanční i lidské, mohou mít různorodé obavy. Roli může hrát nezkušenost, nedostatek podkladů, nejistota, jak vyčíslit přínos, nebo dilema, zda zvolit in-house řešení, či využít služeb profesionálů.

Tomu všemu je možné předejít tím, že hned na počátku management získáte na svoji stranu. Zmapujte si, kdo všechno bude rozhodovat, každému z aktérů věnujte čas, zjistěte si, jaký mají pohled, co potřebují vysvětlit a ujasnit, proti čemu se budou stavět. Přesvědčte je, nebo najděte taková řešení, která jejich obavy zmírní, či zcela vyřeší. Nalezněte příklady firem, které se e-mailingu už věnují, ideálně ukažte na úspěšnou konkurenci, vyhledejte pro ně dostatek případových studií a materiálů.

Právníci

Ještě větší překážkou může být právní oddělení či firemní právník. Ve světě plném ochrany údajů, soukromí či GDPR se jim bude nejspíš zdát, že kdo nic nedělá, ten nemůže nic zkazit. Pomozte jim předložením informací a analýz, praktických příkladů. Jakmile pochopí, že e-mail marketing nepřivede firmu k soudu, budete mít dalšího spojence.

Nebojte se požádat o konzultaci profesionály. Na trhu jsou právníci i právní kanceláře, kde se specializují na problematiku spojenou s e-mail marketingem i ochranou osobních informací a údajů. I tady je dobré se zamyslet nad tím, zda bude vhodnější in-house řešení, nebo využití služeb profesionálů. 

Bezpečnost

E-mail marketing je z hlediska kyberbezpečnosti jedna z méně rizikových oblastí, pochopitelně za předpokladu, že ho děláte správně. Proberte vše s lidmi, kteří se starají o vaše systémy, databáze, sítě i internetové aktivity. Není se čeho obávat, ale stejně jako v předchozích případech, i tady může převládnout pocit, že nejlepší eliminace rizika je vyhnout se jeho vyvolání. 

Nezapomeňte ani na občas opomíjenou nutnost hlídat si spamové skóre, blacklisty a velmi pečlivě pracovat s databází. Zajistí vám to jednu z podstatných věcí, vysokou doručitelnost. 

IT oddělení

Ajťáci bývají typičtí neochotou měnit zavedené, zavádět nové, cokoliv řešit jinak, než jak to doposud bylo. Nebudou chtít další zátěž pro své servery, další software a databáze nebo zátěž sítí. Stejně jako jinde je třeba jim pomoci v získání informací, zapojit je od počátku do projektu, získat je na svou stranu.

Věnujte dostatek času tomu, abyste s nimi vše probrali. Hodně pomáhá to, že řada z nich má ráda nové hračky“ a pro váš e-mailingový projekt se tak mohou nadchnout. 

Nedostatečné využití dat

Aby e-mail marketing dobře fungoval, musíte umět využít všechna dostupná data a starat se o jejich kvalitu. Data o zákaznících, jejich nákupech, vývoji v čase, zboží, pohybu cen, stavu u konkurence a efektivitě odesílaných e-mailů. Na využití dat je nutné pracovat od samého počátku projektu a neustále se zlepšovat. 

Zmapujte si všechna data, jejich toky, musíte promyslet jejich pořízení, údržbu i využití, ale také jaká nová data či vztahy mezi nimi je možné vytvořit. Nebojte se požádat o pomoc profesionály.

Klapky na očích

Zabijákem e-mail marketingu bude i to, že se možná nenaučíte být kreativní, experimentovat, zkoušet nové postupy, hledat nové metody. Bez dobré kreativy, copywritingu a provázání se všemi dalšími nástroji, které máte, nebude nikdy e-mail marketing tak úspěšný, jak by mohl být. 

Budete mít například dostatek vlastních lidí na vytváření e-mailů? Vystačíte si s jednoduchými šablonami nebo chcete dělat něco kreativnějšího? Jak vše napojit na data tak, aby e-maily byly skutečně a efektivně personalizované? 

Autor textu: Jakub Olexa, ředitel Mailkit

Inspirací pro vznik tohoto textu byla přednáška, kterou na nedávném Czech Online Expo přednesl ředitel Etnetera Activate Pavel Pola.