Výzkum čtenosti tisku Media projekt upravil metodiku

čtvrtek, 10. února 2022, 17:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Výzkum měření čtenosti tištěných titulů Media projekt vstupuje do nového roku s některými metodickými změnami.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Výzkum měření čtenosti tištěných titulů Media projekt vstupuje do nového roku s některými metodickými změnami. Dotazování zůstává zachováno pro cílovou skupinu 12-79 let, data budou k dispozici stejně jako dosud čtyřikrát ročně. Nově má přibýt dotazování na opakované kontakty s titulem a délku kontaktu s titulem. 

Pokračuje také diverzifikace metod sběru dat, kdy CAPI doplňuje dotazování CAWI, CAPI S2S a A-CAPI S2S. „Velikost vzorku pro výstupy zůstává zachována na úrovni 12 500 respondentů," zaznělo na čtvrteční prezentaci výsledků Media projektu.

Uvedená velikost vzorku se tak nemění pro kvartální výstupy, na roční bázi ale dochází ke snížení vzorku o polovinu. Dosud bylo ročně dotazováno 25 tisíc respondentů. Právě tuto skutečnost kritizuje Asociace mediálních agentur ASMEA, která ji označuje za „velmi nešťastnou".

„Na půdě ASMEA jsme vedli vážné diskuze o tom, zda se vůbec na Media projektu v nové podobě dále podílet. Nakonec jsme se rozhodli být konstruktivní a nedělat závěry bez praktické zkušenosti. Jinými slovy: počkáme do jara příštího roku na roční data 2022, zhodnotíme zkušenosti s ročním fungováním nové podoby Media projektu a definitivně se rozhodneme," uvedl v rozhovoru pro MediaGuru.cz výkonný ředitel ASMEA Ondřej Novák.

Zadavatelem výzkumu Media projekt je Unie vydavatelů, realizátory agentury Stem/Mark a Median.

Mediální výzkumy jsou zásadní pro celý trh, nesmí zaspat

úterý 8. února 2022

-mav-