Komunikační agentury v AKA spouštějí kampaň na pomoc Ukrajině

úterý, 1. března 2022, 10:30 Reklama MediaGuru

Komunikační agentury sdružené v profesní asociaci AKA přicházejí s kampaní, která veřejnosti ukazuje, jak lze pomoci Ukrajině. Vyzývají také zadavatele a influencery, aby nepodporovali dezinformace.

Vizuál společné pomoci komunikačních agentur sdružených v AKA, zdroj: AKA

Vizuál společné pomoci komunikačních agentur sdružených v AKA, zdroj: AKA

Asociace komunikačních agentur (AKA) zahajuje kampaň, která bude navádět zájemce o pomoc Ukrajině na názorný rozcestník pomoci. Obrací se také na influencery a zadavatele, aby nepodporovali dezinformace. Veřejnost upozorňuje na typické znaky fake news

„Zájem o pomoc ze strany agentur a jejich zaměstnanců se projevil hned v den invaze. Na rozsáhlém internetovém fóru jsme konzultovali různé návrhy s ukrajinskými kolegy. Ti označili finanční dary a boj proti dezinformacím za momentálně nejnaléhavější potřebu. Počítáme s tím, že zadání se bude v čase měnit a přijdeme s novými iniciativami,“ říká Marek Hlavica, ředitel AKA.

Vzepětí pomoci ze stran jednotlivců i organizací dovedlo komunikační průmyslu ke spolupráci s neziskovou organizací Česko.Digital, která vytvořila praktický rozcestník pomoci Stojíme za Ukrajinou. Ten třídí pomoc na různé druhy a poskytuje kontakty na prověřené organizace a bankovní účty. Živelný zájem pomáhat totiž tříští úsilí a konsolidace pomoci je ku prospěchu věci.

Kampaň dobrovolnicky zpracovávají členské agentury asociace. Kreativa vznikla ve WMC Grey, pomáhá pražský McCann, komunikaci v on-line a na sociálních sítích zajišťuje Dark Side s podporou Magnas Media WundermanThompson. Vzniká i televizní spot. S nákupem mediálního prostoru pomáhají mediální agentury, platformy a média, stejně jako významné značky, které poskytnou svůj předplacený reklamní prostor. Kampaň bude spuštěna v řádu dnů. Objeví se v tisku, na internetu, v rádiích i v televizi. 

Vizuál společné pomoci komunikačních agentur sdružených v AKA, zdroj: AKA

Vizuál společné pomoci komunikačních agentur sdružených v AKA, zdroj: AKA

AKA se zároveň spolkem Nelež obrací na zadavatele reklamy, aby vyloučili ze svého mediálního plánování dezinformační platformy. Návod, jak to udělat je dostupný na Nelez.cz. Řada dezinformačních webů už je vypnuta, ale některé nadále fungují a nelze vyloučit, že budou vznikat další.

Cílem dezinformátorů jsou také influenceři. Agentury Triad a Konektor se angažují v jejich edukaci tak, aby nepodléhali záměrné manipulaci a nešířili dezinformace dál. K rozpoznávání dezinformací směřuje i další edukativní kampaň zaměřená na veřejnost. Ta bude mít delší průběh a upozorní veřejnost na typické znaky falešných zpráv. AKA rovněž prohlubuje dlouhodobou komunikaci k zadavatelům, kteří mohou i nezáměrně podporovat příjmy dezinformačních webů svojí reklamou. Zadavatelé teď sami hledají cesty, jak tomu zabránit a jak neposkytovat falešným zprávám vyšší míru důvěryhodnosti tím, že se v jejich sousedství objevují renomované značky.

Stručný přehled AKA s názvem Jak na dezinformace je možné stáhnout si v materiálu níže.

-mav-