Reklamní síla TV v Maďarsku dále roste, má to ale i limity

středa, 23. března 2022, 13:10 TV, Reklama MediaGuru

Přinášíme druhou část rozhovoru s Laurou Kropf, který vznikl v rámci expertních hovorů Atmedia Insight.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia uvádí druhou část rozhovoru s Laurou Kropf, ředitelkou vztahů s televizními stanicemi v maďarském mediálním zastupitelství Atmedia, které prodává reklamní prostor na 43 tematických televizních stanicích. Rozhovor, který je součástí série videí pod značkou Atmedia insight: expert talks, s ní vedla Michaela Suráková (rozená Vasilová), Managing Director ve společnosti Atmedia (pozn.: Atmedia Czech je nezávislá společnost bez jakýchkoliv vztahů s maďarskou společností Atmedia Kft.).

Laura Kropf v druhé části rozhovoru popisuje, jak celosvětová pandemie covid-19 ovlivnila reklamní trh v Maďarsku. Někteří klienti především ze sektorů OTC (volně prodejné léky), FMCG (rychloobrátkové zboží) a retailu zintenzivnili své komunikační aktivity natolik, že se tato odvětví stala ještě víc konkurenčním prostředím, než jakými byla kdykoliv předtím. Firmy z těchto sektorů jsou v Maďarsku dlouhodobě největšími zadavateli televizní reklamy, v roce 2019 se na celkových příjmech z televizní reklamy podílely z 65 % a v roce 2020 dokonce z více než 70 %. Pomyslnými vítězi koronavirové krize jsou e-commerce hráči, kteří v roce 2021 navýšili své investice do televizní reklamy o 31 % v porovnání s obdobím před dvěma lety. 

Koronavirovou krizi porovnává Laura Kropf také s celosvětovou finanční krizí v roce 2008 a poukazuje, že nyní došlo k uzdravení celého reklamního trhu mnohem rychleji. „Odhadujeme, že se příjmy z prodeje televizní reklamy za rok 2021 dostanou zpět na úroveň z roku 2019 a v dalších letech budou i přes výrazné změny v mediálním prostředí růst přibližně o 3 % ročně.“ Ačkoliv televize jako mediatyp od roku 2015 ztrácela svůj podíl na reklamním trhu, pro řadu zadavatelů je stále důležitým komunikačním nástrojem. „Televize je v Maďarsku stále královským médiem,“ uvádí Laura Kropf a zdůrazňuje, že podíl televize je nyní 27 % a již několik let si tuto hodnotu udržuje. Přesto se televizní hráči potýkají s určitými limity, tím hlavním je nemožnost navýšit zásah televize a poskytnout zadavatelům další reklamní prostor. I z tohoto důvodu se Atmedia transformovala z čistě televizní společnosti na multimediální zastupitelství prodávající také rádiovou a online reklamu.

Celý rozhovor si můžete poslechnout níže, je doprovázen i titulky.

Zdroj: Atmedia

-mav-