Tištěné tituly jsou pod tlakem kvůli extrémním cenám papíru

úterý, 29. března 2022, 08:30 Tisk MediaGuru

Extrémní nárůsty cen papíru zvyšují vydavatelům náklady. Ti tak stojí před rozhodnutím, zda dál zvýšit prodejní ceny. Situaci navíc ztěžuje skutečnost, že kvůli válce vypadávají i inzertní příjmy.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Nedostatek a vysoké nárůsty cen papíru ztěžují vydavatelům tištěných titulů jejich činnost a negativně se promítají do nákladů na provoz. Týká se to nejen českého trhu, ale i dalších evropských zemí. V sousedním Polsku byly deníky Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Polska Press a zpravodajské týdeníky už nuceny navýšit své prodejní ceny a některé tituly dokonce z trhu odcházejí. Ceny papíru zde vyrostly o sto procent.

Čeští vydavatelé se shodují na tom, že situaci, která v současnosti na polygrafickém trhu panuje, nepamatují. Konkrétní navýšení ceny nezmiňují, ale pohybuje se minimálně na úrovni vyšších desítek procent.

„V tuto chvíli čelíme nárůstu papíru v řádech vyšších desítek procent ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2021. Hlavním důvodem je rostoucí cena energií a plynu. Situaci dále eskaluje konflikt na Ukrajině, nicméně věříme ve stabilizaci cen v druhé polovině roku i vzhledem k tomu, že současná situace je částečně způsobena pozastavením výroby předních evropských producentů papíru,“ říká generální ředitel Vltava Labe Media (VLM) Vít Nantl. VLM je největším vydavatelem regionálních novin na českém trhu.

Také společnost Czech News Center (CNC), která patří k největším vydavatelským subjektům na tuzemském trhu, označuje situaci a mimořádnou a doufá, že druhé pololetí roku bude příznivější. „Ceny publikačního papíru jsou v současnosti na historicky nejvyšší úrovni. Lze jen těžko odhadnout, jak dlouho bude tato situace trvat. Přesto věříme ale, že druhá polovina roku přinese postupnou cenovou stabilizaci. Do současných cen publikačních papírů se promítají jak zpřetrhané dodavatelské řetězce vyvolané pandemií covid-19, tak rostoucí ceny energií způsobené aktuální situací v Evropě,“ popsuje Libor Berka, ředitel vztahu se zákazníky společnosti CNC.

Cena papíru začala růst už v druhém loňském pololetí. Způsobena byla narušením dodavatelských řetězců v důsledku pandemie covid-19 a rovněž nedostatkem publikačního papíru. Teď se do cen promítají zvýšené nárůsty na energie a dopravu. Situaci nepomáhá ani to, že v jedné z největších evropských výroben papíru, finské UTM, probíhá od začátku letošního roku stávka a provoz fabriky tak stojí. „Podstatnou rychlost nabralo zdražování na konci a přelomu roku, navíc je ho na trhu takový nedostatek, že není alternativa a možnost výběru, natož změny. Bohužel u některých druhů to pokračuje dál, i když to tiskárny nebo přímo prodejci a výrobci papíru skrývají za energetické nebo palivové příplatky nebo doložky, což možná vznešeně zní, ale pro vydavatele je to jen a pořád zdražení jejich produktů. Situace je jak pro vydavatele, tak určitě i pro tiskárny velice nepřehledná a nepředvídatelná. Stav je to naprosto bezprecedentní a nikdo z nás ho vlastně ještě v této podobě nezažil,“ vysvětluje Libor Vachtl, manažer vydavatelství Empresa Media.

Stav je to naprosto bezprecedentní a nikdo z nás ho vlastně ještě v této podobě nezažil.

Vydavatelé tak stojí před otázkou, zda začít promítat vyšší náklady do zdražování novin a časopisů. Řada z nich přitom ceny navyšovala na podzim loňského nebo na začátku roku letošního. K dalšímu zvyšování cen se proto staví velmi opatrně. „Případné zdražení u všech našich produktů budeme zvažovat a bude na místě, pokud nedojde k poklesu aktuálních vysokých cen papíru. Přesto ohledně navýšení cen budeme postupovat obezřetně, protože v tuto chvíli vyšší inflace nezpůsobuje propady prodejů našich novin a časopisů. Ve stejné situaci bude většina vydavatelů tištěných produktů, protože současné ceny papíru a energií mohou dostat tištěné noviny a časopisy pod úroveň ekonomické rentability,“ uvádí Vít Nantl.

Nepříjemná je pro vydavatele také skutečnost, že v důsledku války na Ukrajině se řada zadavatelů zdráhá inzerovat a reklamu v tištěných titulech stahuje. To ale pro vydavatele představuje výpadky z prodeje reklamy. V kombinaci se současnou situací na trhu s papírem to přináší tlak na oba klíčové zdroje vydavatelského podnikání. „Momentálně jsou příjmy z reklamy na svém minimu, cena inzerce na internetu výrazně klesla a u papírového vydání týdeníku několik klientů zrušilo objednané kampaně. Jako důvod uvádějí, že nechtějí mít své inzeráty vedle válečného zpravodajství nebo že převedli prostředky na podporu Ukrajině a uprchlíkům,“ napsal nedávno šéfredaktor Týdeníku Fórum Pavel Šafr, jehož týdeník přistoupí od 1. dubna ke zvýšení prodejní ceny.

-mav-