Člověk v tísni mění po 30 letech logo, je od Studia Marvil

středa, 25. května 2022, 14:30 Aktuality, Marketing MediaGuru

Česká nezisková organizace Člověk v tísni mění po 30 letech podobu své vizuální komunikace.

Nové logo Člověka v tísni, zdroj: Člověk v tísni

Nové logo Člověka v tísni, zdroj: Člověk v tísni

Česká nezisková organizace Člověk v tísni mění podobu své vizuální komunikace. Nové logo, které vzešlo z designérské soutěže pořádané Czechdesign, má posílit pozitivní vnímání a lépe vystihnout poslání Člověka v tísni. Vítězem soutěže je Studio Marvil, všichni účastníci se vzdali nároku na skicovné, navrhovali logo a poskytli licenci pro bono.

Od svého vzniku v roce 1992 používala organizace logo tvořené ilustracemi postaviček uvnitř kosočtverce s bílým textem v černém orámování kosočtverce. Pro logo se stala námětem ilustrace Adama Hoffmeistera, která vychází z kresby Franze Kafky.

„Osobně pro mě idea změny loga nebyla jednoduchá, je to přeci jenom 30 let s určitou značkou. Ale Člověk v tísni není logo, tvoří ho lidé a určitá kultura. Také jsme se opravdu změnili, jsme o dost větší a pomoc lidem v obtížných situacích zdaleka není to jediné, co děláme. Kromě humanitární nebo sociální pomoci se věnujeme vzdělávání, organizujeme festival nebo pomáháme zvyšovat sebevědomí jednotlivců, komunit a občanské společnosti,“ uvedl Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

„Chceme být pozitivnější, srozumitelnější, a moci logo používat v různých kontextech, vůči velkým donorům na straně jedné, i negramotným příjemcům na té druhé. Oproti dnešnímu stavu se z budoucích asociací vytratily emoce spojené s hrozbou a nahradily je pozitivní emoce spojené s nadějí na lepší budoucnost a důležitost kritického uvažování. Dochází tak ke změně narativu organizace, který již neříká, že svět je ,,v háji”, ale že je možné ho změnit,“ dodává Pánek.

Nové logo staví na jednoduchém symbolu člověka a názvu organizace. „Pracujeme s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy – obecně srozumitelnou značkou, použitelnou ve všech myslitelných formách a na všech médiích. Znak pro člověka, který každý může nakreslit rukou,“ popisuje Olga Benešová ze Studia Marvil.

Do soutěže, která měla jedno kolo, byli na základě pečlivé rešerše vyzvání tři účastníci z řad grafických designérů: Lumír Kajnar, Studio Marvil a autorské trio Tereza Hejmová, Štěpán Moravec a Martin Odehnal. Jejich návrhy budou samostatně představeny v Magazínu Czechdesign. Jejich úkolem bylo připravit návrh nového loga Člověka v tísni spolu s mezinárodními a národními variantami, včetně systému tvorby podznaček.

-mav-