Obchodní centra v Liberci a Hradci Králové se přestavují

pondělí, 6. června 2022, 07:15 Aktuality, Retail MediaGuru

CPI Property Group zahájila přestavbu obchodních center v Liberci a Hradci Králové. Výsledkem má být modernizace, ekologičtější provoz nebo také nové stravovací zóny či toalety.

OC Nisa, zdroj: CPI Property Group

OC Nisa, zdroj: CPI Property Group

Investice společnosti CPI Property Group do přestavby liberecké Nisy a hradeckého Futura má přinést modernizaci a také ekologičtější provoz. Společnost do oprav obou obchodních center investuje dohromady více něž miliardu korun. Součástí rekonstrukce bude také vybudování nových stravovacích zón.  Běžný provoz obchodních center by však měl být během oprav nerušený. „První fáze oprav začala v květnu tohoto roku a celá rekonstrukce by měla být dokončena v druhé polovině příštího roku. Omezení pro zákazníky očekáváme minimální, maximálně v podobě mírně zvýšeného hluku,“ vysvětluje René Švejda, centre manager liberecké Nisy.

Miliardová investice do opravy Nisy by měla přinést zařazení mezi nejmodernější a nejméně energeticky náročná obchodní centra v České republice. „Náklady nyní odhadujeme na 40 milionů EUR, tedy asi jednu miliardu korun. Nejedná se totiž pouze o povrchní úpravy, ale zejména o velké technické změny. Jejich záměrem je posunout centrum k výrazně ekologičtějšímu provozu, snížit provozní náklady našim nájemcům a přispět k naplnění strategických cílů naší skupiny, která se zavázala do roku 2030 snížit své emise CO2 o celých 30 %,“ vysvětluje Petr Brabec, asset and property management director ve skupině CPI Property Group.

Součástí oprav v Nise má být také instalace nové vzduchotechniky nebo také fotovoltaiky, díky které sníží roční množství CO2 o 20 %. Nájemníci tak budou moci nově využívat lokálně vyrobenou elektřinu z obnovitelného zdroje. „Součástí rekonstrukce bude samozřejmě instalace úsporného osvětlení, instalace centrální myčky použitého nádobí, což povede k významné redukci odpadu,“ doplňuje Petr Brabec. Celá renovace Nisy bude probíhat s využitím principů udržitelnosti na základě BREEAM certifikace, která minimalizuje dopad budovy na životní prostředí.

Vizualizace nové stravovací zóny v OC Nisa, zdroj: CPI Property Group

Vizualizace nové stravovací zóny v OC Nisa, zdroj: CPI Property Group

V první etapě opravy hradeckého Futura plánují investoři přestavbu stravovací zóny, která bude mít oproti té stávající dvojnásobnou sedací kapacitu. „Naším cílem je dopřát zákazníkům větší komfort, modernější prostředí a bohatší nabídku. Pečlivě sledujeme aktuální trendy a chceme nadále zůstat hradeckou jedničkou jak pro zákazníky, tak obchodní partnery,“ říká Petr Brabec. V další etapě proběhne vybudování nové propojky mezi pasáží Tesco a horním patrem se stravovací zónou a multikinem. Investici ve Futuru odhaduje společnost CPI Property Group na bezmála 200 milionů korun. Design celého projektu rekonstrukce v Hradci Králové zastřešuje architektonické studio Chapman Taylor.

Vizualizace nové stravovací zóny v OC Futurum, zdroj: CPI Property Group

Vizualizace nové stravovací zóny v OC Futurum, zdroj: CPI Property Group

Vizualizace nových toalet v OC Futurum, zdroj: CPI Property Group

Vizualizace nových toalet v OC Futurum, zdroj: CPI Property Group

Společnost CPI Property Group je největším vlastníkem maloobchodních ploch v České republice a dlouhodobě vlastní či spravuje celkem 15 obchodních center po celé republice.

-tšl-