Startuje informační kampaň k cigaretovým nedopalkům

pondělí, 13. června 2022, 07:15 Aktuality, Reklama MediaGuru

Kampaň Cigaretovník chce motivovat ke správnému nakládání s nedopalky cigaret.

Zdroj: Kampaň Cigaretovník

Zdroj: Kampaň Cigaretovník

Na nedopalky cigaret se soustředí nová informační kampaň Cigaretovník, kterou financují největší tabákové společnosti v České republice: Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco a Imperial Brands.

Cílem kampaně je informovat veřejnost, že cigaretový filtr v nedopalku se v přírodě rozkládá až 15 let, a není proto vhodné je házet jen tak na zem. Zároveň chce motivovat ke správnému nakládání s tímto odpadem. Reaguje přitom na průzkum, který ukázal, že pětina všech kuřáků nedopalek uhasí a pohodí mimo koš. Každý osmý kuřák nepovažuje odhození nedopalku na zem za znečišťování a myslí si, že je to „normální“ způsob likvidace tohoto odpadu. Průzkum potvrdil i to, že někteří kuřáci si myslí, že nedopalek je vyrobený z papíru (37 %), nebo dokonce bavlny (38 %). 

Kampaň bude k vidění v ulicích českých měst, dále v tisku, v rozhlase a na internetu. Jejím symbolem je mytický strom cigaretovník,  který ale z odhozeného nedopalku nevyroste. Informuje, že jediným momentálně správným nakládáním s nedopalky je jejich odhození do směsného odpadu.

„Chtěl bych vyzdvihnout, že osvětovou kampaň realizují firmy společně, dobrovolně a bez ohledu na to, že v České republice dosud nebyla transponována směrnice EU, která výrobcům realizaci takových osvětových opatření ukládá. Edukaci považují za klíčovou a věří, že se díky ní podaří dosáhnout změny v chování dospělých spotřebitelů, která povede k čistějším veřejným prostranstvím,“ vysvětluje Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky, které kampani poskytlo spolu se Svazem průmyslu a dopravy, spolkem Ukliďme Česko a Sdružením místních samospráv záštitu.

Pod kampaní je podepsána agentura Neopublic. 

-stk-