Cheb má novou vizuální identitu, pracuje s motivem mřížky

pátek, 22. července 2022, 14:10 Aktuality, Marketing MediaGuru

Novou vizuální identitu připravilo pro město Cheb Studio HMS design.

Vedení města Cheb se rozhodlo oslovit odbornou organizaci Czechdesign se záměrem uspořádat designérskou soutěž na jednotnou vizuální identitu. Město k prezentaci dosud užívá především svůj historický znak, v některých případech ho ale nahrazuje či doplňuje logo Špalíčku, jedné z místních významných historických budov. Způsob užívání těchto dvou prvků ale není systematicky dodržován.

Vítězný návrh připravilo Studio HMS design. Vytvořilo koncept, který propojuje historické atributy města s prvky každodenního novodobého života. Vizuální identita je postavena na třech základních kamenech: symbolu mřížky, používání CH z velkých písmen a terakotové barvě vycházející z barevnosti chebských střech.

„Symbol mřížky je víc než jen grafický prvek, který ozvláštňuje značku. Jde spíš o komunikační nástroj, kterým může město oslovit občany pro pořádání nejrůznějších akcí. Na pozvánce na trhy se mřížka může změnit v zeleninu, na dětské dny se symbol vytvoří z pastelek nebo kříd, na sportovní akci zase ze sportovních atributů, kreativitě se tu meze nekladou. Mřížku lze zároveň vytvořit i fyzicky, jednoduchým gestem prsty mohou místní i návštěvníci oživit symbol města třeba pro komunikaci na sociálních sítích. Stejně snadno lze používat i velké CH,“ vysvětluje Filip Heyduk, grafický designér studia HMS design, spoluautor vítězného konceptu.

Uzavřená designérská soutěž probíhala ve dvou fázích. Z otevřené výzvy, do které se přihlásily tři desítky zájemců, byli do 1. fáze vyzváni 4 účastníci. Všichni soutěžící za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězný tým pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Chebu a spolupráci při její implementaci. Soutěžní návrhy finalistů budou veřejnosti představeny letos na podzim v online Magazínu Czechdesign.

„Od začátku soutěže jsem akcentoval, aby výsledný návrh byl jednoduše komunikovatelný a jeho podoba snadno zdůvodnitelná obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Jsem rád, že vizuál, který ze soutěže vzešel, toto jednoznačně splňuje. Získáváme nástroj, který jistě dokáže Chebany oslovit a který nám pomůže prezentovat Cheb jako moderní a atraktivní město. Vidím v něm velký potenciál přispět k významnější identifikaci obyvatel s jejich městem, což bylo hlavním cílem celé akce. Jsme ale teprve v polovině práce. Máme v rukou prototyp, který nyní musíme uvést ‚do výroby‘, tedy implementovat do běžného života Chebu. Věřím, že se to podaří. Považuji to za osobní prioritu,“ uvedl starosta města Antonín Jalovec.

-mav-