Módní e-shopy se snaží společně snížit emise

sobota, 30. července 2022, 08:25 Aktuality, Marketing MediaGuru

About You, Zalando a Yoox Net-a-porter spouštějí vzdělávací platformu a snaží se společně snížit emise.

Zdroj: About You, Yoox Net-a-Porter, Zalando

Zdroj: About You, Yoox Net-a-Porter, Zalando

Tři módní e-commerce hráči – About You, Zalando a Yoox Net-a-porter – spojují své síly a podnikají kroky ke společnému cíli snížit uhlíkové emise ve svých hodnotových řetězcích a napříč celým módním průmyslem. 

Trojice spouští online vzdělávací platformu, jež má podpořit její partnery z řad značek při stanovování vědecky podložených cílů pro snižování svých emisí skleníkových plynů. Tato práce tvoří klíčovou součást příslušných klimatických kroků jednotlivých maloobchodních prodejců, přičemž každý z nich si již sám stanovil své cíle snižování emisí prostřednictvím Iniciativy pro vědecky podložené cíle (tzv. SBTi, z angl. Science Based Target initiative).

Daný program šitý na míru bude partnerům značek e-shopů k dispozici bezplatně. Jeho smyslem je seznámit je s hodnotou a procesem klimatických cílů. Poskytne informace krok za krokem o tom, jak proniknout do komplexní cesty měření emisí, jak si nastavit cíle, které jsou v souladu s vědeckými poznatky o klimatu, a jak je předložit ke schválení Iniciativě pro vědecky podložené cíle. Módním značkám zároveň nabídne vlastní prostor pro vzájemnou komunikaci a kontakt s odborníky na udržitelnost. 

Zatímco je každý ze tří participujících online prodejců odhodlaný výrazně snižovat své vlastní přímé emise, 70 % až 90 % uhlíkové stopy v oblasti módy pochází právě z počátečních aktivit dodavatelského řetězce, jako je výroba, příprava a zpracování materiálu. Iniciativa proto plní dva hlavní cíle: škálovat klimatická opatření napříč odvětvím pro širší dopad a přeměnu systémů a zároveň přispívat ke snížení emisí z vlastního hodnotového řetězce těchto tří společností.  

„Registrujeme odvětví měnící trend sjednocování cest, jež povedou ke snížení emisí skleníkových plynů pomocí vědy. Do července 2022 schválila SBTi cíle více než 1500 společností. My sami jsme si stanovili vědecky podložené cíle schválené SBTi a nyní z našeho úsilí těžíme. Přičemž i 46,6 % našich obchodních partnerů mělo do února 2022 své cíle týkající se oblasti emisí skleníkových plynů schválené. Vyzýváme tak ty zbývající, aby učinili totéž,” říká Hannes Wiese, spoluzakladatel a co-CEO About You.

„Naším cílem je, aby si ti partneři, kteří jsou zodpovědní za 90 % našich emisí, stanovili do roku 2025 vědecky podložené cíle, přičemž nová vzdělávací platforma představuje klíčovou iniciativu na cestě k dosažení této ambice,“ přibližuje David Schneider, spoluzakladatel a co-CEO Zalanda. 

Iniciativa, která se řídí protimonopolními předpisy a probíhá ve spolupráci se společností Quantis, poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti životního prostředí s expertízou v oblasti klimatu, bude spuštěna ve formě pilotního projektu pro vybrané partnery z řad značek na podzim 2022. V roce 2023 bude k dispozici i všem zbylým vhodným partnerům z řad značek. 

Do budoucna vidí všichni tři módní hráči potenciál pro rozšíření platformy jako iniciativy v rámci celého odvětví, která by byla otevřena všem zájemcům z řad módních značek a online prodejců.

-stk-