Čtenáři časopisů preferují jejich čtení v tisku, u zpráv je to obráceně

středa, 21. září 2022, 07:35 Výzkum, Tisk MediaGuru

Zatímco čtení zpráv upřednostňuje většina americké a britské populace v online podobě, mezi čtenáři časopisů převažuje zájem o jejich čtení v tisku.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Nová data výzkumu YouGov Profiles ukazují, že publikum britských a amerických časopisů stále preferuje čtení těchto periodik v tištěné podobě. Z celkového počtu 166 tisíc dotázaných lidí (111 tisíc ve Spojeném království, 55 tisíc v USA) pouze 18 % britských respondentů uvedlo, že je více těší čtení časopisů online než tištěných. Z amerických respondentů upřednostňuje online verzi pouze 29 %.

Pohled na demografické detaily dále ukazuje, že u mladších čtenářů časopisů jsou preference pro čtení časopisů online vyšší než u starších. S výrokem, že ze čtení časopisů online mají respondenti větší radost než z jejich čtení v tisku, bylo nejvíce souhlasných odpovědí v obou teritoriích ve věkových skupinách 18-24 a 25-34 let, přesto i tak potěšení ze čtení časopisů online nad tiskem v těchto mladých skupinách nepřevažovalo

Výrok: Mám větší potěšení ze čtení časopisů online než v printu (%). Červená = online: souhlasím, šedivá = ani nesouhlasím, ani souhlasím, fialová = online: nesouhlasím. Horní polovina grafu je vztažena k americké populaci, dolní k britské populaci. Zdroj: YouGov

Výrok: Mám větší potěšení ze čtení časopisů online než v printu (%). Červená = online: souhlasím, šedivá = ani nesouhlasím, ani souhlasím, fialová = online: nesouhlasím. Horní polovina grafu je vztažena k americké populaci, dolní k britské populaci. Zdroj: YouGov

Výsledky tak ostře kontrastují s návyky při konzumaci zpráv, kde čtenáři preferují čtení online. V Británii 54 % uvedlo, že dávají přednost konzumaci zpravodajského obsahu online oproti tištěným novinám, přičemž v USA dosahuje tento podíl až 60 %.

Z čtenářů novin zaznamenávají lidé ve věku 25–35 let (USA 69 %, Velká Británie 75 %) nejvyšší preference pro čtení novin online, po nich následují čtenáři ve věku 18 až 24 let (USA 67 %, UK 70 %). Toto číslo pak dále klesá s rostoucím věkem čtenářů. Mezi britskými čtenáři nad 55 let jsou vyšší preference pro čtení novin v tištěné podobě než online, jde ale o jedinou věkovou skupinu, kde online čtení zpráv nad tiskem nepřevažuje. 

Výrok: Dávám přednost čtení zpravodajského obsahu online před čtením v tištěných novinách (%). Červená = online: souhlasím, šedivá = ani nesouhlasím, ani souhlasím, fialová = online: nesouhlasím. Horní polovina grafu je vztažena k americké populaci, dolní k britské populaci. Zdroj: YouGov

Výrok: Dávám přednost čtení zpravodajského obsahu online před čtením v tištěných novinách (%). Červená = online: souhlasím, šedivá = ani nesouhlasím, ani souhlasím, fialová = online: nesouhlasím. Horní polovina grafu je vztažena k americké populaci, dolní k britské populaci. Zdroj: YouGov

-mav-