Ústecký kraj má novou vizuální identitu, „Ú" symbolizuje úsměv

pátek, 30. září 2022, 12:20 Aktuality, Marketing MediaGuru

Designéři zaměnili písmeno Ú ve slově Ústecký za symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou.

Nová vizuální identita Ústeckého kraje, zdroj: studio Petrohrad

Nová vizuální identita Ústeckého kraje, zdroj: studio Petrohrad


Ústecký kraj zavádí nový vizuální styl, který připravilo studium Petrohrad. Zvítězilo v soutěži organizace Czechdesign. Autoři Lukáš Pumpr a Lukáš Beran postavili nový vizuální styl na práci s písmem s autorskými prvky.

Dosud reprezentoval Ústecký kraj 20 let starý vizuální styl, který pracoval s krajským znakem a jeho symbolikou. Dosavadní logo vycházelo z druhého pole znaku kraje, jehož základem je brána Porta Bohemica, ve spodní části vodstvo a zelený rám, symbolizující pohoří. Existující vizuální identita však byla velmi obtížně aplikovatelná v malých formátech a neodpovídala již potřebám současné digitální komunikace.

Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci Ústeckého kraje, posílit komunikaci směrem k jeho občanům a probudit v nich pocit sounáležitosti, stejně tak do budoucna zaštítit širokou škálu příspěvkových organizací kraje.

Autoři v novém pojetí vizuální komunikace prezentují kraj jako místo přírodního a kulturního bohatství, kde se psaly začátky české historie a který jde vstříc moderní době. „Naší hlavní motivací bylo vnést do veřejného prostoru Ústeckého kraje pozitivní impuls. Přinést jednoznačně srozumitelný, přímočarý symbol, se kterým se budou občané ochotni identifikovat bez ohledu na to, zda žijí v Mostě nebo Kadani,“ popisují Lukáš Pumpr a Lukáš Beran ze studia Petrohrad.

Designéři tak zaměnili písmeno Ú ve slově Ústecký za symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou. Barevnost vychází z barevnosti znaku kraje, ale nově jsou barvy zvýrazněny do maximálně sytých tónů. Primární je modrá, doplňková pak zelená a červená. Hlavním písmem byl zvolen grotesk Haffer SQ od studia Displaay.

„Výsledný návrh nás zaujal svou hravostí a vtipem, který bude velmi dobře fungovat v marketingové komunikaci kraje. Chceme se prezentovat jako kraj s vlídnou tváří a nová značka s tím výborně ladí,“ zhodnotil hejtman Jan Schiller. Porota designérské soutěže, ve které se kromě zástupců kraje sešli i nezávislí odborníci oboru, návrh ocenila jako moderní, odvážný a svěží, ale zároveň i funkční. Nejlépe podle porotců odráží sebevědomí, potenciál kraje a potřeby jeho komunikace.

Kromě identity pro samotný kraj designéři navrhli též systém prezentace desítek příspěvkových organizací, jako jsou muzea, nemocnice nebo školy. Nová identita má za úkol i zefektivnění a zjednodušení komunikace kraje směrem k veřejnosti napříč tištěnými i digitálními kanály.

-mav-