Holešovická tržnice představila nový vizuální styl

pátek, 21. října 2022, 07:10 Aktuality, Marketing MediaGuru

Nový vizuální styl Holešovické tržnice navrhla dvojice Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše.

Nový vizuální styl Holešovické tržnice je založený na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou, zdroj: Czechdesign.

Nový vizuální styl Holešovické tržnice je založený na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou, zdroj: Czechdesign.

Po představení svého architektonicko-krajinářského konceptu na jaře letošního roku přichází Holešovická tržnice s novou vizuální identitou. Tu vytvořilo duo Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše, kteří zvítězili v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign. První výstupy v novém stylu plánuje zadavatel realizovat již na jaře příštího roku.

Vítězný koncept nejvíce zaujal svým pojetím vizuálního stylu založeným na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou. „Koncept vizuální identity Holešovické tržnice definujeme jako ozvuk tradice lidového, nejen obchodního, ale také kulturního, společenského a kulinářského života. Vidíme v tržnici možnost setkávat se a na jednom místě zažívat rozličné zážitky. I proto jsme zvolili v návaznosti na různé ‚zóny‘, které se v tržnici vyskytují, širokou škálu a možné využití barev. Pražská, resp. Holešovická tržnice je jakýmsi ‚městem ve městě‘ a s touto základní myšlenkou jsme i uvažovali nad celým grafickým řešením,“ popisují koncept autoři.

Vybrané písmo Animo (od české písmolijny Heavyweight) a grafické motivy odkazují na typické architektonické prvky tržnice, ale také na typickou estetiku prodejních míst – cenovky, vývěsní štíty, ukazatele nebo tabule. Ty mohou také evokovat ruch a rozmanitost trhového prostranství. „Tyto motivy se v kombinaci s písmem jeví jako ideální a přehledné řešení pro následnou tvorbu orientačního systému, který bude v tržnici výjimečně důležitý s ohledem na rozlehlost celého prostoru a šíři služeb,“ doplňují autoři.

Při výběru písma byl pro autory důležitý odkaz k minulosti, ale také přesah do současného světa. „Ve vizuálním stylu se snažíme uchopit, co pro člověka může představovat tržnice i v dnešní době, ideálně prostor, který není určen jen k nákupu, hromadění a spěchu, ale slouží především jako místo plné zážitků,“ doplňují.

Dle poroty je systém správně lokalizovaný pro potřeby tržnice a odráží její charakter a genius loci. Nabízí dostatek grafických nástrojů pro cílenou komunikaci se všemi různorodými skupinami návštěvníků. Funguje také velmi dobře v systému a nápaditě na sebe navazuje i napříč jednotlivými výstupy.

Tvarosloví, jež využívá samolepek, propojuje minulost tržnice se současností a umožňuje aplikaci těchto tvarů na neomezené spektrum výstupů či aplikací. Systém je dle hodnocení poroty velmi důvtipný a dlouhodobě udržitelný.

Celý koncept pracuje s názvem Holešovická tržnice, označením, kterým se bude areál nově prezentovat. Pro známý zeleninový trh používá již zažité označení Hala 22 jako podznačku celého systému.

Soutěž na vizuální identitu byla koncipována jako kombinovaná. V prvním, anonymním kole mohl svůj návrh předložit kdokoliv z řad grafických designérů nebo studií, přičemž jmenovitě byli na základě pečlivé rešerše vyzváni Vaněk.Studio, Klára Kvízová, Pavel Fuksa a Publikum.design. Z 38 návrhů porota vybrala do druhé fáze soutěže tři postupující, kteří obdrželi skicovné. Vítězové získali zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

-stk-