Průzkum AKA: Agentury si vedou dobře na poli udržitelnosti

pondělí, 21. listopadu 2022, 11:50 Aktuality, Reklama, Výzkum, Udržitelnost MediaGuru

Společenská odpovědnost a dlouhodobá udržitelnost je mezi členy AKA na velmi dobré úrovni, ukázal průzkum mezi členskými agenturami Asociace komunikačních agentur.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Důraz zadavatelů reklamy na zodpovědné chování a udržitelnost vedl Asociaci komunikačních agentur (AKA) k průzkumu přístupů k ESG (environmental, social and corporate governance). Ten odhalil, že společenská odpovědnost a dlouhodobá udržitelnost je mezi členy AKA na velmi dobré úrovni. Výsledky výzkumu se promítnou do pravidel povinné certifikace členů AKA, která bude nyní o ESG rozšířena.

České komunikační agentury si podle průzkumu uvědomují potřebu aktivně reagovat na poptávku po udržitelném a zodpovědném chodu podniku. Klienti se už připravují na rok 2024, kdy by měla začít platit nová unijní legislativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), podle které budou muset obchodní společnosti podávat zprávy o enviromentálních, sociálních a správních dopadech svého podnikání, tzv. nefinanční reporting

„Ve většině témat, na která jsme se v průzkumu zaměřili, jsme zaznamenali velmi dobré výsledky. Drtivá většina našich členských agentur se může pyšnit ukázkovým přístupem k zaměstnancům či vhodně nastavenými standardy pro vztahy s klienty,“ vysvětluje členka prezidia AKA Lucie Češpivová.

Průzkum AKA, kterého se zúčastnily dvě třetiny ze 45 oslovených členských agentur, mapoval jejich výsledky v šesti různých oblastech spadajících pod ESG (odpovědný přístup k životnímu prostředí, přístup k zaměstnancům, lidská práva, compliance, genderová politika a oblast férového přístupu k dodavatelům). Na základě odpovědí se sestavila průměrná úspěšnost v jednotlivých oblastech.

Jako nejúspěšnější se ukázala oblast Férový zadavatel, kde průměr získaných bodů dosáhl 89 %. Okolo 70 % se pohybovaly výsledky v dalších pěti oblastech, jimiž byly Zaměstnanci, Compliance, Lidská práva a Enviromentální oblast. Pouhých 49 % bodů pak v průměru získaly agentury v oblasti Gender.

-mav-