Knižní trh se vrátil k růstu, víc se prodávaly i e-knihy a audio

čtvrtek, 15. prosince 2022, 07:00 Tisk MediaGuru

Obrat prodaných tištěných knih dosáhl v roce 2021 přibližně 8,1 mld. Kč, což bylo o osm procent více než o rok dříve. Uvádí to Zpráva o českém knižním trhu za rok 2021/2022.

Zdroj. Shutterstock

Zdroj. Shutterstock

Podle databáze České národní bibliografie (ČNB) bylo v Česku v roce 2021 celkově vydáno 14 200 titulů s vročením 2021. Je to o 5 % více než v roce 2020. Vyplývá to ze Zprávy o českém knižním trhu za rok 2021/2022, kterou zveřejnil Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). V knižní produkci českých vydavatelských subjektů za rok 2021 opět převažují knihy v češtině, a to z více než 86 % (12 272). Dalších 753 titulů vyšlo v češtině s podílem jiného jazyka.

Obrat prodaných tištěných knih  dosáhl přibližně 8,1 miliardy korun, což znamená meziročně růst necelých 8 %. Růst koncového obratu audioknih a e-knih v jejich součtu dosáhl asi 65 milionu korun, tj. cca +18 %. „Po poklesu v roce 2020 o zhruba 4 % knižní trh v roce 2021 vzrostl o 8 %, a vrátil se tak při započtení minulé inflace zhruba na hodnoty před covidem. Také počet vydaných knižních titulů se po výrazném poklesu v roce 2020 opět zvýšil, jakkoliv se nepřiblížil a asi už nikdy nepřiblíží k rekordním hodnotám. Výsledek roku 2021 vypovídá o schopnosti českého knižního trhu překonávat krize a také o stabilní čtenářské základně, kterou máme v české veřejnosti. Nezbývá než doufat, že se vypořádáme i s krizí současnou, jakkoliv ta se pro knižní odvětví jeví ještě více ohrožující,“ uvedl předseda SČKN Martin Vopěnka v předmluvě Zprávy o českém knižním trhu.

Struktura růstu se oproti předchozím letům proměnila. Zatímco středně velké subjekty hlásí oproti roku 2020 spíše lehký nárůst počtu vydaných titulů, u produkce tří vůdčích vydavatelských skupin došlo k mírnému poklesu. Jedná se o Albatros Media, která ke svým patnácti značkám přidala nově Mladou frontu, firmu Euromedia Group se svými jedenácti značkami a firmu Grada Publishing s pěti nakladatelskými značkami.

Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Zrychluje se trend uzavírání nezávislých knihkupectví, který je způsobený silnou konkurencí obchodů online, stárnutím majitelů knihkupectví a jejich odchodem do důchodu a v neposlední řadě také rychle se zhoršující ekonomickou situací. V České republice bylo v listopadu 2022 v provozu asi 570 „kamenných“ knihkupectví, z tohoto počtu provozují největší maloobchodní řetězce 276 prodejen, tedy téměř 50 %.

Největší knihkupeckou sítí v Česku je společnost Kanzelsberger, která provozuje 63 prodejen. Následují Levné knihy s 58 prodejnami a Knihy Dobrovský s 43 prodejnami.

Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Oblast distribuce knih zůstala v uvedeném období stabilní a bez významnějších změn. Distribuci téměř kompletní produkce nakladatelů do maloobchodních prodejen a sítí zajišťují i nadále společnosti Euromedia Group, Kosmas, PEMIC Books a Pavel Dobrovský – BETA. Dva z největších tří nakladatelských domů, Albatros Media a Grada Publishing, si zajišťují vlastní distribuci své produkce.

Celkový prodej e-knih v roce 2021 nadále rostl, a to rychleji než prodej fyzických knih. Meziroční růst oproti předchozímu roku ale zpomalil z 35 % na 15 %. Prodáno bylo více než 1,45 milionu kusů e-knih. Mezi čtenáři e-knih dlouho dominovali muži. V roce 2021 vzrostl podíl žen na 53 %.

I přes nelehkou situaci v roce 2021 vykázal trh audioknih a mluveného slova meziroční nárůst více než 12 % oproti roku 2020. Celkový objem trhu dosáhl necelých 260 mil. Kč. 

Kompletní znění zprávy je k dispozici zde.

-mav-