Osvoboďme Česko apeluje k podpoře úspor energie

sobota, 10. prosince 2022, 07:55 Aktuality, Reklama MediaGuru

Iniciativa apeluje k vyšší podpoře úspor energie v budovách a obnovitelných zdrojů pro posílení energetické nezávislosti Česka.

Zdroj: Osvoboďme Česko

Zdroj: Osvoboďme Česko

Poradenská společnost Budovy21 a Svaz moderní energetiky připravily kampaň pro iniciativu Osvoboďme Česko. Cílem iniciativy je apelovat na Vládu ČR k vyšší podpoře úspor energie v budovách a obnovitelných zdrojů pro posílení energetické nezávislosti a bezpečnosti Česka. 

Kampaň, jež odstartovala začátkem 1. listopadu, je k vidění na sociálních sítích a v médiích. Zapojeni jsou do ní také influenceři, kteří se na svých profilech zabývají politikou, aktuální situací ve světě i v České republice, a zároveň šíří osvětu o aktuálních otázkách, ať už politických, ekonomických, společenských, či environmentálních, například Ester Geislerová a Josefina Bakošová, známé jako Ester&Josefina, dále Tereza Koubková alias holkazletne nebo známé profily Evropaneasi či Politika nejen pro mladé.  

„Pro kampaň jsme ke spolupráci oslovili jak jednotlivce, tak profily, za kterými stojí tým více lidí a zajímaly nás také profily různých dosahů a forem zpracování. Skrz instagramová stories influenceři motivovali svá publika k podepsání výzvy, a zároveň je seznámili s energetickým problémem, kterého se výzva týká, a to vlastní formou, jelikož každý profil oslovoval trochu odlišné publikum,“ uvádí Patrik Rychlý ze skupiny Konektor, jež je pod kampaní podepsána. 

V rámci kampaně vznikl také web s informacemi o iniciativě a výzvě odborníků Vládě ČR, možné je na něm také podepsat petici. Součástí je také několik kampaňových videí, nástroje spojené s PR, jako jsou media relations či krizová komunikace, či průzkum. 

„Průzkum ukazuje, že 60 % obyvatel Česka vidí aktuální krizi jako příležitost pro proměnu české energetiky a skoncování se závislostí na ruských energiích. Investicím do úspor domácností a rychlejšímu rozvoji moderní energetiky jsou naklonění více než kdy dřív. Vláda by měla vyslyšet jejich přání a podpořit je. Pro nízkopříjmové domácnosti už spustila program Nová zelená úsporám Light, pro ty středně příjmové by měla rozšířit běžný program Nová zelená úsporám o poradenství, podporu projektové přípravy a zvýhodněné renovační úvěry,“ vysvětluje Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21.  

„Skokový nárůst zájmu o střešní solární elektrárny nebo tepelná čerpadla ukazuje, že domácnosti důvěřují řešením pro posílení vlastní energetické soběstačnosti. Nyní je třeba upravit legislativu tak, aby neblokovala rozvoj nových obnovitelných zdrojů a výstavba nových bezemisních elektráren rostla podle požadované poptávky. Právě zelené elektrárny jsou spolu s renovacemi budov klíčem na naší společné energetické svobodě,” dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

-stk-