Penny otevřelo ve Skutči ekologickou prodejnu

čtvrtek, 15. prosince 2022, 10:40 Aktuality, Retail MediaGuru

Nově otevřenou prodejna Penny ve Skutči na Chrudimsku označuje prodejce jako první celodřevěný diskont v Česku.

Prodejna Penny ve Skutči, zdroj: Penny

Prodejna Penny ve Skutči, zdroj: Penny

Nově otevřená prodejna Penny ve Skutči na Chrudimsku je vystavěna z technologií, které mají přispět k výrazným energetickým úsporám a uhlíkové neutralitě celé budovy. Jedná se o první celodřevěný diskont v České republice a podle vyjádření Penny zároveň o „jednu z nejekologičtějších prodejen u nás“.

Nová prodejna o rozloze 830 m² vyrostla na Bílém kopečku na severním okraji Skutče během 4 měsíců. „Při návrhu a výstavbě této prodejny jsme využili všechny technologie, které snižují její energetickou náročnost, a které jsme už vyzkoušeli na jiných prodejnách. V tomto případě jsme je využili v maximální možné míře, a výsledkem je zcela unikátní ekologická prodejna. Ukazujeme tak, že nám příroda a naše budoucnost nejsou lhostejné. Současně také v reálném světě využíváme možnosti, které nám moderní ekologické technologie dávají, a ukazujeme, jak je chceme v nejbližší budoucnosti při výstavbě našich prodejen využívat,“ řekl při slavnostním otevření prodejny Mathias Mentrop, jednatel Penny odpovědný za rozvoj prodejní sítě.

V rámci výstavby této ekologicky šetrné prodejny dojde i k úpravě okolí prodejny. „V rámci úprav jsme investovali 3 milióny korun do vybudování chodníků a okolní dopravní infrastruktury a plánují se i další úpravy okolí, zejména výsadba nových stromů a rostlin,“ popisuje Mathias Mentrop. Okolo prodejny tak vznikne 3 350 m² květnané louky doplněné keři a bude vysázeno 20 nových stromů (bříza, habr, třešeň, javor). V rámci podpory včelstev a hmyzu opylujícího rostliny nezbytné pro produkci potravin budou u nové prodejny na jaře rovněž instalovány také včelí úly a hmyzí domečky.

Prodejna Penny ve Skutči, zdroj: Penny

Prodejna Penny ve Skutči, zdroj: Penny

Interiér prodejny Penny ve Skutči, zdroj: Penny

Interiér prodejny Penny ve Skutči, zdroj: Penny

Na nosnou konstrukci bylo použito 399 m3 dřeva, konkrétně 346 m3 křížem lepeného masivního dřeva CLT a 53 m3 lepených BSH nosníků a k tomu navíc 17 m3 dřevěného fasádního obkladu Thermowood. „Dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Na výrobu 1 m3 CLT je použito dřevo ze 3 stromů, ovšem dřevo z každého stromu je využito takřka do ‚poslední piliny’. Za každý pokácený strom je také vysazen v původním lese jeden až tři nové. Lepidla použitá na výrobu CLT jsou zdravotně nezávadná bez obsahu formaldehydů a v rámci struktury stavebního panelu tvoří pouze 1 %, když 99 % materiálu je masivní dřevo. Dřevo je přitom ve srovnání s betonem 4x až 5x lehčí. Tomu odpovídá i menší množství kamionů putujících na stavbu a menší zátěž okolí staveniště,“ popisuje Tomáš Hýrek ze společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec, která zajišťovala dodávku dřevěných materiálů pro výstavbu.

V prodejně jsou použity tyto technologie

  • Celodřevěná nosná konstrukce s využitím vrstvených masivních panelů ze dřeva (CLT), lepených konstrukčních nosníků (BSH) a dřevěného fasádního obkladu Thermowood
  • Technologie chlazení ESyCool Green
  • Fotovoltaická elektrárna (od jara 2023)
  • LED osvětlení
  • Dobíjecí stanice pro elektromobily
  • Elektronické cenovky

-mav-