Plusy a mínusy v komunikaci prezidentských kandidátů

čtvrtek, 19. ledna 2023, 09:45 Aktuality, PR MediaGuru

Komunikační přednosti a slabiny prezidentských kandidátů sestavil PR Klub, který sdružuje odborníky na oblast PR.

Petr Pavel a Andrej Babiš, zdroj: FB jednotlivých kandidátů

Petr Pavel a Andrej Babiš, zdroj: FB jednotlivých kandidátů

Prezidentské volby jsou více než jiné volby soubojem komunikačních dovedností. S ohledem na prezidentské pravomoci je volební program spíše v rovině názoru na věc a vlivu, respektive ovlivňování ostatních politických aktérů, než v rovině reálné možnosti program naplňovat. Kandidát musí zaujmout, přinést to, co od prezidenta očekává veřejnost a získat hlasy. Přesvědčit nás všechny, že on je tím pravým.

Za oběma kandidáty stojí profesionální týmy věnující se komunikaci, vystupování, sebeprezentaci, taktice. Profesní organizace PR Klub sestavila základní výčet předností a slabin obou prezidentských kandidátů v oblasti komunikace a prezentace. 

Komunikační přednosti a slabiny prezidentských kandidátů

 

Petr Pavel

Andrej Babiš

 

Přednosti

 

1. Rozhodnost – jako voják má vystupování pevné, zásadové, zodpovědné

 

2. Klid – nepropadá panice, nenechá se ničím rozhodit

 

3. Korektnost – komunikačně včasně a otevřeně hovořil o své komunistické minulosti

 

4. Podpora známých tváří, byznysové sféry a elit – může do kampaně zapojit řadu veřejně známých osobností, které mu věří

 

5. Vzhled – prototyp ochránce, nikoli však spasitele. Evokuje zastání a pevný, konzistentní postoj, který evokuje stabilitu a soudržnost

 

 

 

 

 

1. Aktivita – je to on, kdo v kampani nastoluje témata, je povětšinou tím prvním a tím získává i mediální prostor (ať už pozitivní, či negativní)

 

2. Jednoduchost – přes absenci strukturovaného plynulého projevu jsou sdělení srozumitelná všem bez rozdílu věku

 

3. Emoce – každý jeho projev je autentický, živý, nenechá publikum v klidu

 

4. Tým – další výrazné tváře hnutí ANO aktivně podporují svého šéfa, vystupují v médiích, na mítincích, komunikace je tak širší

 

5. Známost – je v politice dlouho a je široce známý

 

Slabiny

 

1. Strohost – stručná krátká vyjádření během kampaně mohou někoho oslovit, ale otevírají soupeři další prostor k uchopení

 

2. Zázemí – nestojí za ním žádná silná strana, která by mu pomáhala s komunikací

 

3. Obratnost - dosud nepůsobil v dennodenní politice, neabsolvoval stovky politických diskuzí

 

4. Regiony – dosud se mu nepodařilo komunikačně dostat mimo velká města, neaktivizoval regionální podporovatele. Ústí nad Labem je první vlaštovkou změny v přístupu.

 

5. Tým – nepředstavil výrazněji expertní tým, který mu radí v klíčových oblastech

 

 

1. Agresivita – strhává pozornost, ale v Česku je post prezidenta spojený od dob Masaryka s důstojností

 

2. Bez spojenců – za dobu působení v politice si vytvořil jen opozici vůči své osobě

 

3. Bez podpory elit – minimum českých elit se dnes staví na jeho podporu

 

4. Minulost – témata komunistické minulosti, svazky StB, Čapí hnízdo a další kauzy ho budou provázet už navždy i přes soudní výhry

 

5. Nedůvěra – vzbuzuje pochybnosti, jaké jsou jeho opravdové zájmy, zda nejde jen o ty osobní

Zdroj: PR Klub

-stk-