Východočeská galerie mění název, identitu i sídlo

úterý, 17. ledna 2023, 07:10 Aktuality, Marketing MediaGuru

Východočeská galerie v Pardubicích se mění na Gočárovu galerii. Pod novým názvem se přesídlí do ikonické budovy Automatických mlýnů.

Nová vizuální identita Gočárovy galerie, dříve známé jako Východočeské galerie, zdroj: Czechdesign

Nová vizuální identita Gočárovy galerie, dříve známé jako Východočeské galerie, zdroj: Czechdesign

Ikonická budova Winternitzových Automatických mlýnů, jejímž autorem je architekt Josef Gočár, bude již brzy sídlem Gočárovy galerie, dříve známé pod názvem Východočeská galerie v Pardubicích. Současně se změnou názvu i sídla přichází galerie s novou vizuální identitou od Matěje Hanauera a Jana Matouška, vítězů designérské soutěže organizace Czechdesign. 

„Rozhodli jsme se galerii přejmenovat podle architekta jejího nového ikonického sídla, Josefa Gočára. Získali jsme k tomu i souhlas rodiny, kterou zastupuje pravnučka Marie Fiřtová. A na to navazuje i nové logo a celý vizuální styl,“ popisuje za zřizovatele náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Klíčovým symbolem nové vizuální identity je zkratka GG, odkazující na historické označování pálených cihel a průmyslovou minulost budovy.„Východiskem pro vizuální styl se nám stala sama budova Automatických mlýnů. Z ní odvozujeme dílčí principy, historické i typologické odkazy a ve finále i specifickou atmosféru, která bude pro nově umístěnou galerii výrazným a nezaměnitelným znakem,“ popisuje Jan Matoušek. 

Nová identita je postavena na výrazné typografii. Autoři pro ni zvolili dvě písma z české písmolijny Heavyweight, a to geometricky tvarované písmo Animo doplněné elegantním Cigars. Jako základní barvy zvolili ištařinu modrou, rezavě cihlovou, černou a k tomu dvě doplňkové, do tepla lomené šedé. 

Dalším důležitým prvkem pro tvorbu vizuální identity je „G G Grid Generator“ — na míru vytvořený online nástroj pro tvorbu tištěných materiálů. „Základní grid vychází ze skladby a rozměrů cihel na fasádě Automatických mlýnů. Je možné volit jeho zmenšené či zvětšené varianty na základě definovaných měřítek a ty používat pro komponování materiálů. V jednotlivých materiálech tak vždy existuje vazba na samotnou budovu,“ doplňuje Matěj Hanauer.

Podobu Gočárovy galerie v budově národní kulturní památky vyprojektoval ateliér Transat v čele s architektem Petrem Všetečkou. Obnovou ale prochází celý rozsáhlý areál mlýnů s dalšími vlastníky. Nové využití bude mít také památkově chráněné silo podle projektu Martina Prokše a Marka Přikryla, které je v majetku Nadace Automatické mlýny. V zadní části areálu pak roste v režii města Pardubice novostavba centrálních polytechnických dílen s názvem Sféra a městské galerie GAMPA podle návrhu architekta Jana Šépky.

-stk-