Bossing Čechy příliš netrápí, osobně ho zažil každý desátý

úterý, 21. února 2023, 14:20 Výzkum, Aktuality MediaGuru

Téměř polovina české online populace neví, co si pod pojmem bossing představit. Zkušenost s ním má podle výzkumu Ressolution Group čtvrtina z nich.

Ilustrační obrázek, zdroj: Pixabay

Ilustrační obrázek, zdroj: Pixabay

Nedávný výzkum agentury Ressolution ukázal, že bossing neboli šikana na pracovišti není v Česku příliš rozšířeným pojmem. Co si pod ním představit, aktuálně neví zhruba každý druhý Čech, což ale nevylučuje, že se s takovým typem chování už někdy setkali. Zkušenost s bossingem (ať už přímou či nepřímou) ve výzkumu potvrdila čtvrtina lidí.

Výzkum provedla výzkumná agentura Ressolution Group. Sběr probíhal v lednu 2023 prostřednictvím online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu ve věku 15+.

Osobně se s bossingem ve větší míře setkaly ženy (20 % oproti 10 % mužů) a také starší respondenti (kteří mají zároveň delší pracovní zkušenosti). Nejčastějšími formami bossingu, se kterými dotázaní ze strany nadřízeného na pracovišti přišli do styku, jsou například arogantní chování, nedocenění práce, častá a neoprávněná kritika či zesměšňování před kolegy.
Když už se Češi s bossingem na pracovišti setkali, nejčastěji na něj reagovali podáním výpovědi. Nezanedbatelný podíl postižených se ale také rozhodl nereagovat nijak nebo si s agresorem rovnou promluvili.

Zdroj: Ressolution Group

Zdroj: Ressolution Group

Bossing je jedním z typů šikany na pracovišti, konkrétně šikana prováděná nadřízenými. Projevuje se například tak, že nadřízený systematicky vyvíjí nátlak na podřízeného a snaží se ho přimět, aby se něčemu přizpůsobil, nebo si chce vynutit poslušnost. V některých případech může jít i o situaci, kdy chce šéf přinutit zaměstnance, aby sám podal výpověď. Termín se ve výzkumu podařilo alespoň do nějaké míry správně definovat více než osmi z deseti z těch respondentů, kteří tvrdili, že pojem znají.

Češi si, i když se s problematikou ve většině případů nesetkali, existenci bossingu dobře uvědomují: „Z výzkumu vyplývá, že mezi respondenty české internetové populace se s bossingem v nějaké formě setkalo 26 % dotázaných – 15 % zažilo bossing osobně, 11 % bylo svědky bossingu u někoho ve svém okolí. Většina respondentů se sice s bossingem nikdy nesetkala, ale umí si představit, že se něco takového na pracovištích děje,“ říká Eva Sklenářová, výzkumná manažerka agentury Ressolution.

-mav-