Budoucnost lokální žurnalistiky je v zapojení občanů

pondělí, 13. února 2023, 16:20 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Lokální žurnalistika bude muset do budoucna více spoléhat na informace od občanů.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Skupina na WhatsAppu, kde mohou imigranti získat informace o sociálních službách. Analýza autobusové linky, na níž se podíleli obyvatelé daného města. Online památník vybudovaný pomocí čtenářů pro oběti covidu z New Yorku. Obyvatelé, kteří píší o průběhu setkání pro veřejnost. Pop-up newsroomy ve veřejných knihovnách. To vše jsou možnosti, jak zapojit občanskou žurnalistiku do přípravy lokálních médií. A jak ukazuje nový průzkum, realizovaný na americkém trhu, právě na zapojení občanů bude muset tento druh médií čím dál víc spoléhat. 

Role lokálních médií je pro společnost klíčová

V rámci zmíněného průzkumu bylo dotázáno 51 vedoucích představitelů amerických médií. Hloubkové rozhovory se týkaly nejen současné situace lokální novinařiny, která v posledních letech utrpěla nemalou ztrátu kvůli snižování nákladů a zeštíhlování redakcí, ale i možných směrů, kam ji lze posunout v budoucnu. 

Role lokálních médií je pro zdraví komunit důležitá. Na komunální úrovni totiž dokážou do jisté míry bojovat proti korupci, rozkrývat netransparentní chování radnice či kontrolovat místní zakázky. Lokální novináři jsou spjatí s místem, o kterém informují, a tak mají na rozdíl od anonymních twitterových účtů či celonárodních zpráv přímé napojení na informační zdroje a lepší možnosti své informace ověřovat. 

Jak ukázala zkušenost z USA, tam, kde lokální média zanikla, lidé více spoléhali na sociální sítě a společnost se více polarizovala. Do voleb šlo méně kandidátů, lidé méně navštěvovali veřejná setkání o komunitních otázkách a snížila se i účast ve volbách. Naopak čtení místních novin zvyšuje pravděpodobnost, že lidé půjdou volit, o 13 %. 

Občané by měli dostat v lokálních médiích svůj hlas 

Pro budoucnost lokálních médií je podle dotázaných klíčové, aby byli do jejich tvorby zapojeni i samotní občané. Nestačí psát jen o místních firmách nebo zadavatelích, kteří si za články zaplatili nebo novinářům poskytli své tiskové zprávy. Nutné je přinášet informace i o místní samosprávě, soudech či školách. A právě v tomto ohledu mohou přispět lidé z komunit. 

Občané se přitom do tvorby obsahu mohou zapojovat různě. Mohou s novináři přemýšlet nad tématy, které by komunita ocenila, pokládat průběžně otázky starostovi, jenž je nový ve svém úřadě, zapojit se do přípravy zpravodajských podcastů či spolupracovat na rozcestníku užitečných informací v době pandemie. 

Pro to, aby zapojení občanů do lokální novinařiny fungovalo, je zásadní, aby cílem bylo v prvé řadě rozšíření občanské žurnalistiky, nikoliv záchrana dosavadního byznys modelu, píší autoři zmíněného průzkumu. Spíše než nad reklamními výnosy a návratností by se lokální média měla poměřovat tím, jak dokáží pokrývat informační potřeby svého publika. Investovat se musí především do produkce občanských informací, a do služeb, které informační sítě s občany podporují, a v neposlední řadě je nutné, aby byla lokální média financována, například vládními či nadačními granty, tak, aby si mohla zachovat svou nezávislost. 

-stk-