Největšími sociálními sítěmi v Česku zůstávají YouTube a Facebook

pondělí, 27. února 2023, 12:15 Internet & Mobil MediaGuru

Rostoucími sociálními sítěmi jsou v Česku TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest a LinkedIn, ukazuje Datareportal.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Sociální sítě používá 77 % české populace, ukazují aktualizovaná data Datareportal. Metodika výpočtu je ale upravená, a proto letos zveřejněný údaj není srovnatelný s daty za předešlý rok. Přes výše uvedené ale podotýká, že v Česku nedošlo k poklesu v užívanosti sociálních sítí. Pro srovnání: podle dat ČSÚ z loňského listopadu využívá sociální sítě v Česku téměř 70 % populace starší 16 let. 

Podstatnější než celkový počet jsou spíš trendy, ze kterých vyplývá, že v Česku se zvyšuje návštěvnost především sociálních sítí TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest a LinkedIn. Z pohledu zásahu zůstávají nejsilnější YouTube a Facebook. Sociální sítě používá v Česku více žen než mužů, rozdíl ale není výrazný 50,3 % žen vs. 49,7 % mužů.

K jednotlivým sociálním sítím uvádí Datareportal následující:

Facebook využívá v Česku podle dat z reklamních softwarů 4,8 mil. uživatelů (45,8 % populace). Data se vztahují k lednu 2023. Protože ale změny ve vykazování dat učinila i mateřská společnost Facebooku Meta, nově zveřejněná data se mohou od těch předchozích lišit. Data, která vyplývají z interních nástrojů Facebooku, naznačují, že reklamní zásah na Facebooku se v Česku meziročně snížil mezi lety 2023 a 2022 o 1 % (-50 tisíc). Je ale třeba zdůraznit, že údaje o velikosti reklamního zásahu nejsou identické s daty o počtu měsíčních aktivních uživatelů, která Meta reportuje ve svých pravidelných zprávách.

YouTube na začátku roku 2023 navštěvovalo 8,07 mil. uživatelů měsíčně. Jde opět o údaj vztahující se k reklamnímu dosahu, a tak není identický s daty o počtu měsíčních aktivních uživatelů. Podle dat Googlu je velikost reklamního zásahu YouTube v Česku 76,9 % populace a meziročně zůstává mezi lety 2023 a 2022 stabilní, resp. velmi mírně vyšší (+0,2 %).

Instagram má mít na českém trhu zásah ve velikosti 3,35 mil. uživatelů, což odpovídá 31,9 % populace a meziročně se měl snížit zhruba o 7 % (srovnání začátku roku 2022 a začátku roku 2023). Také zde ale Datareportal zdůrazňuje, že data se vztahují k velikosti reklamního zásahu a nemusí korelovat s počtem měsíčních uživatelů.

TikTok podle reklamní statistiky eviduje v Česku 1,95 mil. uživatelů starších 18 let (23 % populace). Podle dat plánovací reklamní platformy mateřské společnost ByteDance se jeho velikost na začátku letošního roku meziročně zvýšila o téměř půl milionu (+34 %).  

LinkedIn podle údajů ze své reklamní platformy oslovuje v Česku 2,2 mil. uživatelů (21 % populace). Data se vztahují k celkovému počtu registrovaných členů, nikoli k aktivním uživatelům. Meziročně došlo k nárůstu reklamního dosahu LinkedIn v Česku o 10 % (+200 tisíc).

Pinterest je z pohledu velikosti reklamního zásahu na úrovni 1,65 mil. uživatelů v Česku (15,7 % populace), z nichž je 82 % žen. Reklamní dosah Pinterestu se na začátku letošního roku meziročně zvýšil o 15 % (+295 tisíc).

Twitter má mít podle reklamní platformy dosah v Česku ve výši 1,40 mil. uživatelů (13,3 % populace). Opět nejde o identický ukazatel jako počet měsíčních uživatelů. 31 % žen vs. 69 % mužů. Nárůst dosahu Twitteru v Česku byl na začátku roku 2023 meziročně vyšší o 78 % (+614 tisíc).

Snapchat má oslovovat v Česku podle dat z reklamní platformy 1,25 milionů uživatelů (12 % populace). Na začátku letošního roku mělo v meziročním srovnání dojít k navýšení reklamního dosahu o 28 % (+275 tisíc).

-mav-