Rádia Media Clubu hlásí na začátku roku vyprodáno

středa, 15. února 2023, 07:30 Rádio MediaGuru

Přestože výhledy pro letošní rok byly na reklamním trhu opatrné, jeho začátek je pro rádia Media Clubu optimistický.

Jan Čadek, zdroj: Media Club

Jan Čadek, zdroj: Media Club

Rádiové stanice zastupované společností Media Club evidují na začátku roku vyprodaný reklamní prostor. „Začátek roku je pro mne překvapivým. Ani ne v polovině února máme naprosto vyprodaný prostor,“ potvrzuje obchodní ředitel rádiové divize Media Clubu Jan Čadek. Media Club prodává reklamu pro celoplošné stanice Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2 a dále pro rádia Kiss, Beat, Country, Radio 1, Radio Spin, Signál, RockZone 105.9, Bonton, Dance, Český Impuls a Dechovka. Je nejsilnějším subjektem na rádiovém reklamním trhu s podílem 40,5 %. 

Jan Čadek podotýká, že Media Club se dlouho připravoval na modely pro letošní rok – a vzhledem k ekonomické situaci, energetické krizi a válce na Ukrajině počítal s různými scénáři. Začátek roku z pohledu reklamní aktivity rádiových zadavatelů zatím ale vidí optimisticky, byť nepředpokládá, že se letos podaří překonat rekordní rok 2022. „Můj subjektivní názor je, že dojde k mírnému meziročnímu poklesu. Ale žádný extrémní pokles nečekám. Věřím totiž českým majitelům firem a manažerům. Nikdo, kdo buduje roky svůj byznys, nechce končit a udělá psí kusy, aby to zvládl. To je moje víra i zkušenost z osobních schůzek. Všechno je o lidech, o přístupech, motivaci a krizovém managementu. Věci se teď dějí rychleji a kdo se přizpůsobí a je schopen rychle reagovat, nebude mít problém,“ odhaduje Čadek.

Zájem zadavatelů o reklamu v rádiu přičítá tomu, že klienti si uvědomují nutnost neustálé komunikace. „Naši partneři chápou, že reklama nejde vypnout jen proto, že se dobře škrtá z rozpočtu. Může to být hazard s vlastní entitou značky, ztrátou pozic. Může to způsobit odklon zájmu spotřebitelů a snížit tržby. Všechny bolesti současné doby jednou odezní, svět se zrychlil, zkrátí se doba poklesu, růst přijde brzo – a začínat od nuly? Z jiné pozice na trhu? Znovu budovat to, co je ztraceno špatným rozhodnutím, je přístup z doby přelomu tisíciletí. A musím pochválit partnery i za větší erudovanost,“ hodnotí.

Rádio zároveň považuje pro komunikaci zadavatelů za nepostradatelnou. Ze zpětné vazby s klienty se Media Clubu podle jeho slov potvrzuje vysoká výkonnost kampaní. „Rádio má neoddiskutovatelné hodnoty, těžko nahraditelné v mediálním mixu. Rádio je frekvenční médium ve vyšších efektivních frekvencích zásahu 5+ nebo 7+ a dokáže udržet stabilní úroveň inkrementálního zásahu ve spojení s televizí a onlinem. Aktivuje také vhodně postavený komunikační koncept,“ vyjmenovává plusy rádiové komunikace. U komunitních rádií navíc posluchači nepřelaďují tak často, spoty také nejdou přeskočit a míra kreativity v rádiích může být vysoká. „Mohu uvést poslední zkušenost s naším dlouholetým klientem, Českou mincovnou. V tuto chvíli přidáváme rozhlasové speciály na podporu spoření do zlata a odezva je každý týden ve stovkách nových smluv do spoření – díky jedné rozhlasové stanici z našeho portfolia a bez dalších pravidelných kampaní podobného typu jinde napříč mediální trhem,“ dokládá Čadek.

Do roku 2023 vstoupil Media Club s 8% navýšením ceny svého reklamního prostoru. Klientům ale nabídl možnost zastropovat cenu pro letošní rok za ceny z roku 2022. „Odezva u našich klientů byla enormní. Podařilo se nám metodou win-win bookovat 65 % prostoru pro letošní rok a klientům poskytnout prostor v naší síti za velmi solidní podmínky,“ říká dále Čadek.

Přestože reklamní prostor je v současnosti u Media Clubu vyprodán, zdražování pro druhý kvartál roku 20233 není podle Čadka na místě. „Zvyšování cen teď určitě reálné není, byť jsem zastáncem toho zbavit se podvýživy rádia jako mediatypu z dlouhodobého hlediska. Iniciuji zdražování dva roky po sobě, kvůli hodnotě, zájmu o rádio a častou vyprodanost. Choval by se tak každý dobrý hospodář. Musím podoktnout, že rádio je pro zadavatele stále extrémně levné a rozhodně nejsme a dlouho nebudeme na adekvátní ceně za rozhlasovou reklamu. Pokud budeme zdražovat, vyčkáme na to, jak se bude situace vyvíjet v druhé polovině roku. Momentální vyprodanost jsme schopni řešit prozatím přesunem do následujícího období a klienty pochopitelně informujeme, aby svůj booking prováděli s maximálním předstihem.“

Vývoj letošního roku odhaduje celkově pozitivně, přestože do hry mohou vstoupit vnější rozhodnutí, která bude třeba manažersky řešit. „Ale věřím v rozum a věřím v to, že umíme všichni v této malé zemi pracovat a přežít horší nástrahy než ty, kterým čelíme dnes,“ uzavírá Jan Čadek.

-mav-