Sportovní sponzoring by měl být masový a autentický zároveň

čtvrtek, 9. února 2023, 11:55 Marketing, Reklama MediaGuru

Sportovní sponzoring by měl být vnímán jako investice. Aby se však vyplatila, musí být autentický a musí ho řídit profesionálové a odborníci na dané odvětví.

Ilustrační foto, zdroj: shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: shutterstock

Sponzoring ve sportu by se měl zaměřovat na široké masy a zároveň být autentický. Značky a firmy by ho měly vnímat jako investici s jasnými cíli, které jsou totožné s firemními cíli. Český sponzoring však není na takové úrovni, jak by si jeho zástupci přáli. Potýká se s nízkou profesionalitou a nedostatkem odborníků v oboru. Zároveň se však proměnil a už není jen o tom, že za finanční příspěvek sportovci a kluby umístí logo značky na své oblečení. O aspektech sponzoringu ve sportu hovořili řečníci na panelové diskusi na téma Sportovní sponzoring v České republice na začátku února.

Ve sportovním sponzoringu je důležité cílit na široké masy. Jak uvedla ředitelka komunikace Komerční banky Hana Kovářová, je důležité necílit na úzkou skupinu lidí, ale na co nejširší publikum. Klíčové je také dívat se na sponzoring jako na investici a vždy si stanovit cíle, které by měly být navázané na firemní cíle. Ve volbě správného partnera je důležité, aby splňoval předpoklady, které firma očekává a zároveň, aby sdílel stejné hodnoty. V rámci sponzoringu je rovněž důležité, aby značka byla výrazná, musí si proto identifikovat vlastní jedinečný prostor v rámci dalších sponzorů.

Jelikož je sport založený na emocích, musí se emoce aktivovat a zároveň budovat také vášeň pro celou značku. „Sport je postavený na emocích a to, co byste neměli dopustit, je to, že nebudete autentičtí. K tomu je dobré mít někoho, kdo tomu skutečně rozumí do hloubky,“ sdělila Hana Kovářová. Autenticita je jednou z klíčových podmínek úspěšné spolupráce, proto je důležité zapojovat do své strategie také odborníky na dané sportovní odvětví. „Level příspěvku je výrazně jiný, když příspěvek píše někdo, kdo tomu rozumí. Daleko víc spustí emoce navázané na daný sport,“ dodala.

Důležité je ale dívat se na sponzoring jako na investici, která by se měla měřit a zhodnocovat. „Je důležité si nechat rozpočet nejen na samotné partnerství, ale i na to, aby bylo možné o partnerství mluvit a aby bylo možné přinést nějaké další projekty,“ zmínila rovněž Hana Kovářová.

V českém prostředí existuje několik problémů, se kterými se sportovní entity potýkají. Většinou se jedná o personální problémy a nedostatek lidí, kteří se této problematice věnují. Potíž také představuje poloprofesionální přístup nebo nedostatečné vzdělání v oboru. „Je jen pár sportovních entit v České republice, které mají možnost zaměstnávat pět, deset nebo patnáct lidí, kteří se starají o marketing klubu a pečují o své partnery,“ nastínil Petr Hercík, výkonný ředitel Sport Invest Marketing. V Česku je ve většině případů marketing stále na druhé koleji a péče o partnery není příliš známá. Spolupráce mezi oběma stranami spočívá v hledání společné cesty a stanovení si, co od spolupráce strany navzájem očekávají. Důležité je také neustále navyšovat celkovou aktivitu klubu a udržovat spokojenost partnerů. „Klíčové je snažit se zjistit, co sponzor potřebuje,“ dodává.

Podle Marka Andersona, ředitele marketingu University of New York in Prague, už sportovní sponzoring neznamená jen dát klubu peníze a výměnou za to umístit logo na dres. Ve své prezentaci upozornil také na to, že sponzoring ve sportovním odvětví lidé akceptují a jsou ochotni reklamám věnovat svoji pozornost, protože vědí, že to jejich oblíbeným týmům pomáhá. „Lidé jsou rádi, že značky podporují sport nebo klub, kterému fandí, a odměnou za to jim dávají svoji pozornost, danou značku si zapamatují nebo si koupí její produkt,“ vysvětlil.

-tšl-