Ikea se v kampani proti domácímu násilí spojuje s uměním

úterý, 7. března 2023, 13:05 Aktuality, Reklama MediaGuru

U příležitosti Mezinárodního dne žen odhalila Ikea velkoformátovou nástěnnou malbu od Davida Strauzze. Bojuje tak proti domácímu násilí.

Nástěnnou malbu v Holešovicích v Praze vytvořil pro Ikea David Strauzz, foto: MediaGuru.

Nástěnnou malbu v Holešovicích v Praze vytvořil pro Ikea David Strauzz, foto: MediaGuru.

Ikea pokračuje ve své dlouhodobé kampani proti domácímu násilí. U příležitosti Mezinárodního dne žen odhalila velkoformátovou nástěnnou malbu od vizuálního umělce Davida Strauzze. Murál, jenž se nachází na zdi domu v Argentinské ulici u křížení s Plynární, odkazuje i na nový web probezpecnydomov.cz, který se věnuje problematice legislativní změny, jejímž cílem je zajistit lepší právní ochranu obětí domácímu násilí. 

„Když mě Ikea oslovila, abych se stal součástí projektu, který podporuje oběti domácího násilí, hned jsem souhlasil. Mám pocit, že tady v Česku si lidé často myslí, že co je za zavřenými dveřmi domova, to se neděje nebo jim do toho nic není. Ale to je špatně,“ říká David Strauzz, který sám jako dítě domácí násilí zažil. 

Nástěnná malba, která je zhruba 20 metrů vysoká a 16 metrů široká, zobrazuje ženu, jejíž obličej je pokryt texty vyjadřujícími podporu všem obětem domácího násilí. Z muralu vystupují vzkazy: „Nejsi na to sama“, „Násilí do vztahu nepatří“, „Neboj se o tom mluvit“ nebo „Mlčením se násilí nezastaví“. Na malbě není vyobrazena žádná konkrétní žena. Plochu pro mural poskytla bezplatně Městská část Praha 7, k vidění bude do listopadu příštího roku. 

Problematice zlepšení právní ochrany obětí domácího násilí, na který se zaměřuje nový web probezpecnydomov.cz, se Ikea věnuje od začátku svého projektu. „Pro pomoc obětem je klíčová jednotná definice domácího násilí, která by takové jednání jasně vymezila. Přestože je domácí násilí v několika zákonech zmíněno, jeho definice v naší legislativě chybí,“ popisuje Jakub Lelek, Public Affairs Leader společnosti Ikea. 

V současné chvíli dokončuje Úřad vlády přípravu zákona, který tento nevyhovující stav změny a zakotví jednotnou definici do českého právního řádu. „Jako Ikea jsme sehráli roli moderátora, který propojil a pozval k jednacímu stolu ty, kteří mohou k této důležité legislativě pomoci. Věřím, že zákon bude ještě v letošním roce schválen a že oběti domácího násilí budou mít díky tomu zajištěné rovné zacházení,” dodává Lelek. 

Boji proti domácímu násilí se Ikea věnuje od roku 2020. Kromě aktivit vedoucí ke změně legislativy na problematiku upozornila i několika kampaněmi, například spotem Duch či Společně za bezpečný domov. 

-stk-