Médea se dohodla s Media Clubem i Českou televizí

pondělí, 27. března 2023, 16:10 TV, Aktuality , Aktualizováno MediaGuru

Společnost Médea se podle svého sdělení dohodla s Media Clubem a Českou televizí na narovnání obchodních sporů.

Jaromír Soukup, zdroj: TV Barrandov

Jaromír Soukup, zdroj: TV Barrandov

Společnosti Médea a Media Club oznámily, že  narovnaly vzájemné spory a nadále budou obchodně spolupracovat. Po dohodě má být vzat zpět insolvenční návrh. Insolvenční návrh vzala zpět v pátek i Česká televize. Uvedla to Médea v oficiálním oznámení a dodala, že kvituje konečnou dohodu s oběma významnými obchodními partnery.

Media Club a ČT podaly insolvenční návrh na Médeu v uplynulých dnech. Učinily tak kvůli pohledávkám v souhrnné výši 30 mil. Kč, které jsou tři měsíce po splatnosti. Majitel Médey Jaromír Soukup označil návrh za bezdůvodný a šikanózní.

V insolvenčním rejstříku bylo v pondělí založeno jen zpětvzetí návrhu od České televize. V úterý dopoledne se v rejstříku objevil i návrh od Media Clubu na zpětvzetí insolvenčního návrhu. Media Club zároveň navrhl, aby insolvenční soud uložil Médee zaplatit Media Clubu náhradu nákladů řízení.

Z vyjádření Médey ale vyplývá, že zažehnala další návrh na insolvenci. Před několika týdny odvrátila insolvenční návrh, který na ni podaly společnosti Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group. Médea následně neuhrazené pohledávky splatila a soud insolvenční řízení zastavil.

-mav-

Aktualizováno v pondělí 27.3. ve 21:00 o stažení návrhu od České televize a v úterý 28.3. v 11:05 o stažení návrhu Media Clubu