Ochota Čechů připlatit si za odpovědné produkty poklesla

pátek, 31. března 2023, 12:20 Marketing, Výzkum MediaGuru

Povědomí o odpovědných firmách mezi českými spotřebiteli za 10 let vzrostla, ochota si připlatit za odpovědné produkty však poklesla.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Za posledních 10 let se povědomí Čechů o společensky odpovědných firmách proměnilo. Zatímco v roce 2013 si vybavilo společensky odpovědnou firmu jen 22 %, loni už to bylo 40 %. Ochota připlatit si za odpovědné produkty však v důsledku ekonomické situace klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, který byl realizován pro pro Asociaci společenské odpovědnosti. 

Před 10 lety si lidé ze společensky odpovědných firem nejčastěji vybavili ČEZ nebo Vodafone. Loni to byl kromě Skupiny ČEZ také Škoda Auto nebo Lidl. 

Kolik Čechů si vybaví nějakou společensky odpovědnou firmu a které jsou nejčastější, zdroj: Ipsos.

Kolik Čechů si vybaví nějakou společensky odpovědnou firmu a které jsou nejčastější, zdroj: Ipsos.

Proměňují se i preference zákazníků, co se společenské odpovědnosti týče –zatímco před 10 lety Češi od firem očekávali zejména pravdivou komunikaci se zákazníky, ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti zaměstnanců, dnes jsou prioritami férovost vůči zaměstnancům, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ochrana životního prostředí a zavádění technologií, které sníží ekologický dopad firem.

„Pojem udržitelnosti a odpovědného chování se v průběhu času vyvíjí a mění. V posledních letech vnímáme obrovský nárůst důrazu na dekarbonizaci a ochranu klimatu, což je v oblasti energetiky ještě znásobeno. Podobně se ale dostaly do popředí i témata jako biodiverzita, ochrana nakládání s přírodními zdroji, diverzita, rovné příležitosti či inkluzivní prostředí na pracovišti. Druhým fenoménem je rovněž snaha o zavedení jednotných ESG standardů a metodik, jak udržitelnost ve firmách uchopit, jak ji měřit a jak ji vykazovat tak, aby byla data vzájemně porovnatelná a vypovídající. Jako jedna z největších českých firem se k těmto snahám stavíme čelem, snažíme se jít příkladem a prošlapáváme tak cestu dalším,“ říká Ondřej Šikl, specialista útvaru ESG Skupiny ČEZ.

Ovšem důležitost společenské odpovědnosti firmyochota připlatit si za odpovědné produkty se v loňském roce snížily. Na vrcholu byla v roce 2019, v době relativní stability. Turbulentní události posledních let však donutily část veřejnosti soustředit se na aktuálně naléhavější oblasti. 

Důležitost CSR při nákupu stejně jako ochota připlatit si za poslední roky poklesla, zdroj: Ipsos.

Důležitost CSR při nákupu stejně jako ochota připlatit si za poslední roky poklesla, zdroj: Ipsos.

Ipsos se také dotazoval přímo členských organizací Asociace společenské odpovědnosti (ASO), kterých  je více než 500. Průzkum ukázal, že skoro ve třetině případů má udržitelnost na starosti někdo z týmu komunikace a PR, ale i marketingu. U ostatních je to někdo z managementu a ve třetině případů odborníci z týmu CSR nebo ESG.

Pro dvě třetiny členů ASO je udržitelnost v posledních letech jeden z klíčových aspektů při rozhodování o dlouhodobých strategiích, které se komunikace vůbec týkat nemusí. „České firmy si stále více zvykají vnímat udržitelnost jako součást jejich rozvoje. Až 83 % firem již má nebo plánuje vypracovat strategii udržitelnosti na lokální úrovni,” říká Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů Ipsos. 

Podle 54 % dotázaných firem z nich má současná ekonomická situace výrazný vliv na to, do jaké míry se věnují otázkám udržitelnosti. Chystají se například šetřit energiemi, ale zároveň hledat v udržitelnosti úspory. 

Nejvíce se pak organizace obecně zaměřují na pozitivní vliv na společnost. Za druhou nejdůležitější oblast považují cirkulární ekonomiku, ale věnují se jí jen 4 z 10 dotazovaných, mnohem více se soustředí na vztah se zaměstnanci a životní prostředí. „Naopak nejméně se organizace věnují podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením a hlavně digitalizaci, přitom všeobecně jsou pro ně tyto dvě oblasti jedny z nejdůležitějších,” popisuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. 

-stk-