Čaj pije denně 60 % Čechů, volí hlavně Teekanne a Loyd

úterý, 18. dubna 2023, 07:20 Výzkum, Marketing MediaGuru

Nejoblíbenějšími značkami čajů u českých spotřebitelů jsou hlavně Teekanne a Loyd. Nejvyšší preference mají ovocné čaje, ukazuje výzkum Ressolution Group.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Šest z deseti dotázaných pije čaj alespoň jednou denně. Zhruba čtvrtina dotázaných pije čaj přibližně jednou až několikrát za týden. 12 % dotázaných pije čaj méně často a pouze 2 % nepijí čaj vůbec. Ukazuje to výzkum Ressolution Group zpracovaný pro MediaGuru.cz. 

Ženy pijí čaj častěji než muži. Také není překvapením, že s přibývajícím věkem četnost denní konzumace čaje roste. Zajímavým zjištěním ovšem je, že na malých a středních městech pije čaj alespoň jednou denně o 9 pb. více dotázaných než na vesnicích. Oproti velkým městům není rozdíl tak výrazný. Zde pije čaj alespoň jednou denně o 4 pb. méně dotázaných než na malých a středních městech.

Respondenti, kteří pijí čaj, tak činí nejčastěji při zdravotních potížích (58 %), na zahřátí (55 %) a ke snídani (49 %). 29 % dotázaných konzumuje čaj při práci, příp. ve škole. Čtvrtina respondentů pije čaj na uklidnění nebo pro podporu relaxace. Stejný podíl dotázaných pije čaj k jinému jídlu než ke snídani. Pětina dotázaných pije čaj při příležitosti společenských setkání, zhruba stejný podíl respondentů pije čaj před spaním. 70 % dotázaných ve věku 15 – 34 let pije čaj při zdravotních potížích, což je výrazně více, než u respondentů starších věkových kategorií, kde podíl dotázaných dosahuje max. výše 54 %.

Zdroj: Ressolution Group

Zdroj: Ressolution Group

Mezi dotázanými, kteří pijí čaj, se největší popularitě těší ovocné čaje (63 %), víc jak polovina dotázaných pije černé (55 %) a bylinné (53 %) čaje. Pití zeleného čaje uvádí 46 % respondentů. U všech druhů čaje dávají respondenti přednost nearomatizovaným variantám.

Muži pijí častěji než ženy černé nearomatizované čaje (rozdíl 15 p. b.), ženy naopak volí častěji nearomatizované bylinné (11 p. b.). S rostoucím věkem klesá obliba černých čajů, stejně jako ovocných nebo např. matcha čaje. S velikostí místa bydliště roste obliba matcha a zeleného a bílého čaje. Menší popularitě se naopak těší ovocné nearomatizované čaje, které ve velkých městech pije o 12 p. b. méně dotázaných než na vesnicích. Dotázaní z Čech pijí černé čaje častěji než respondenti z Moravy, kde naopak preferují čaje ovocné.

Nejpopulárnější jsou mezi respondenty, kteří pijí čaj, značky Teekanne a Loyd. Obě značky uvádí jako svoji nejoblíbenější shodně 13 % dotázaných. 11 % respondentů má nejraději značku Pickwick. Stejně oblíbené jsou čaje značky Lipton. Čtvrtina dotázaných nemá svoji nejoblíbenější značku čaje. Ženy častěji než muži preferují značku Loyd, muži naopak dávají přednost čajům značky Lipton. V porovnání s menšími obcemi jsou ve velkých městech mezi dotázanými oblíbenější značky Pickwick, Teekanne a AhmadTea, klesá naopak oblíbenost značky Jemča.

Naprostá většina respondentů, kteří pijí čaj, používá čaje sáčkové (90 %). Sypaný čaj používá necelá třetina dotázaných. 4 % dotázaných používají instantní (rozpustné) nebo mleté („práškové“) čaje. Konzumace sypaných čajů roste se vzděláním a s velikostí místa bydliště. Mletý čaj (typicky matcha čaj) a instantní čaj (obvykle ovocný) používají častěji dotázaní ve věku 15 – 34 let než respondenti starších věkových kategorií.

Největší podíl respondentů pijících čaj (64 %) konzumuje čaj více v zimě než v jiných ročních obdobích. Necelá třetina uvádí, že množství vypitého čaje se u nich v průběhu roku neliší. 4 % dotázaných pijí čaj v podzimních měsících více než v jiném období roku.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu
  • Terénní sběr: 8. 3. 2023 – 13. 3. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 517 respondentů
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,86–1,20
  • Realizátor: Ressolution Group

-mav-

Kávu pije drtivá většina Čechů, nejčastěji kupují značku Nescafé

čtvrtek 20. ledna 2022