Obavy o nezávislost médií v zemích střední Evropy se zvýšily

pondělí, 1. května 2023, 08:25 Tisk, Výzkum MediaGuru

Výsledky výzkumu veřejného mínění o svobodě médií v Polsku, Česku, Slovensku a v Maďarku představil výbor pro redakční nezávislost za podpory Reportérů bez hranic a Bakalovy nadace. Realizovala ho agentura Median.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

Naprostá většina veřejnosti v zemích střední Evropy (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) uznává důležitost nezávislých médií, zároveň ale vnímá zhoršující se dopady vlastníků médií a vlád na žurnalistický obsah. Vyplývá to z letošního ročníku studie o svobodě médií ve střední Evropě. Výzkum se uskutečnil pomocí telefonických i online rozhovorů. mezi 6. a 21. březnem 2023 na reprezentativním vzorku 4023 lidí v Polsku, Česku, Slovensku a Maďarsku.

Ze studie dále vyplývá, že obavy ze svobody médií výrazně vzrostly na Slovensku a v Polsku. V Polsku se o svobodu médií obává 71 % respondentů, což je nárůst o osm procentních bodů ve srovnání s loňským rokem. Podle výzkumu jsou to v Polsku a v Maďarsku vlády těchto států, které jsou považovány za největší ohrožení svobody médií. Naopak v Česku a na Slovensku jsou za primární hrozbu považováni vlastníci médií a jejich obchodní zájmy.

Mediální diverzita je vnímána jako relativně vyšší v České republice a Polsku, zatímco v Maďarsku je nižší.

Obavy o nezávislost médií v zemích střední Evropy v letech 2022 a 2023, (neobává se - ani se neobává, ani se obává - obává se), zdroj: Attitudes to media freedom and independence  in Central Europe

Obavy o nezávislost médií v zemích střední Evropy v letech 2022 a 2023, (neobává se - ani se neobává, ani se obává - obává se), zdroj: Attitudes to media freedom and independence in Central Europe

Hrozby narušující mediální svobodu v zemích střední Evropy, (vláda - mediální vlastníci, inzerenti nebo jejich obchodní zájmy  -  digitální platformy Google, FB a jiné), zdroj: Attitudes to media freedom and independence  in Central Europe

Hrozby narušující mediální svobodu v zemích střední Evropy, (vláda - mediální vlastníci, inzerenti nebo jejich obchodní zájmy - digitální platformy Google, FB a jiné), zdroj: Attitudes to media freedom and independence in Central Europe

Veřejnost ve státech střední Evropy celkově podporuje nezávislost médií na vládě, odpojení médií od politických stran a zajištění pravdivého, fakticky přesného obsahu. Veřejnost rovněž podporuje transparentnost vlastnictví médií a odkrývání střetů zájmů mezi vlastníky a obsahem. Výzkum ukazuje, že lidé jsou pro to, aby stát posílil legislativu k ochraně svobody a nezávislosti médií. Podporují také Evropskou unii uvalující tresty nebo sankce na vlády, které zasahují do svobody médií.

61 % Čechů nesouhlasí s tvrzením, že mediální vlastníci mají právo říkat novinářům, o čem mají psát nebo mluvit. S tímto výrokem naopak souhlasí necelá pětina populace (19 %). V Česku zároveň ze zkoumaných zemí panuje největší nesouhlas s tvrzením, že vlády mají právo ovlivňovat obsah zpravodajství médií veřejné služby. S tímto výrokem nesouhlasí 80 % populace, naopak souhlasí pouze 8 %. Desetina ani souhlasí, ani nesouhlasí.

Názory na roli vlád: „Vláda má právo ovlivnit obsah zpravodajství médií veřejné služby" (souhlasí - ani souhlasí, ani nesouhlasí - nesouhlasí - neví), zdroj: Attitudes to media freedom and independence in Central Europe

Názory na roli vlád: „Vláda má právo ovlivnit obsah zpravodajství médií veřejné služby" (souhlasí - ani souhlasí, ani nesouhlasí - nesouhlasí - neví), zdroj: Attitudes to media freedom and independence in Central Europe

O výzkumu

  • vzorek: 4023 respondentů (CZ = 1007, SK = 1004, PL = 1009, HU = 1003)
  • sběr dat: 6.-21.3. 2023
  • metoda: osobní dotazování, online panel CAWI a telefonické dotazování CATI
  • supervize: Václav Štětka (Loughborough University)
  • realizace: Median pro Bakala Foundation

Podrobné výsledky k výzkumu naleznete na webových stránkách Svoboda médií v zemích V4.

Průzkum: Češi považují nezávislost médií za důležitou

úterý 26. dubna 2022

-mav-