RTVS nabízí přenosy Národní rady SR v HbbTV

středa, 19. dubna 2023, 11:55 TV, Aktuality MediaGuru

Slovenská veřejnoprávní televize RTVS umožňuje nově přes virtuální červené tlačítko, technologii HbbTV, sledovat přenosy Národní rady Slovenské republiky. Odpovídající dlaždice se objevila v HbbTV menu v průběhu dubna.

Zpravodajské studio RTVS. Repro foto: Jednotka

Zpravodajské studio RTVS. Repro foto: Jednotka

„Národní rada je jediným ústavodárným a zákonodárným orgánem Slovenské republiky. Je orgánem státní moci a od jejího primárního postavení v republice je odvozeno postavení ostatních státních orgánů. Jako volený orgán reprezentuje suverenitu státu a lidu. Plní závažnou roli při budování Slovenské republiky jako moderního a demokratického státu a při zavádění sociální a ekologicky orientované tržní ekonomiky,“ píše státní orgán na webu.

HbbTV menu se dlaždice NRSR objevila v průběhu dubna. RTVS nabízí dále například teletextové stránky nebo zhlédnutí vybraných pořadů formou televizního archivu. HbbTV nemá na Slovensku zdaleka takovou popularitu jako v Česku, využívají ho však všechny tamní velké mediální skupiny – vedle RTVS i Markíza a TV Joj. Červené tlačítko Rozhlasu a televize Slovenska je k dispozici například v DVB-T, na satelitu Astra nebo kabelových sítích.

-lukpol-