SPIR: Internet je „nepochybně" první, investice loni vzrostly o 18 %

pondělí, 17. dubna 2023, 10:00 Internet & Mobil MediaGuru

Investice do online reklamy v tuzemsku v roce 2022 meziročně vzrostly o 18 % a vystoupaly na 57 mld. Kč. Podle profesního sdružení SPIR je online nejsilnějším mediatypem na českém trhu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

V roce 2022 dosáhly výdaje do online reklamy téměř 57 miliard korun, což bylo meziročně o 18 % víc. Jde o součet ceníkových a čistých cen. Na růstu se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (+23 %) a reklama ve vyhledávání (+9 %). Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 35 %. Očekávání pro rok 2023 je 7% růst investic do online reklamy na úrovni 60,8 mld. Kč. Údaje pocházejí z výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

SPIR v pondělí informoval, že od roku 2021 výzkum inzertních investic metodicky upravil a přepočítal celkový výkon onlinu na ceníkové ceny. Spočítal, že podle ceníkových cen představoval loňský souhrnný objem 117,7 mld. Kč a že tím online reklama potvrdila pozici nejsilnějšího mediatypu. Výkony za ostatní mediatypy ale nejsou v ceníkových cenách za rok 2022 veřejně známy. To konstatuje i SPIR, dodává ale, že: „Pokud vycházíme z historických časových řad, tak internet velkým reklamním prostorem v hrubých cenách větším než 100 mld. Kč za rok 2022 zaujímá nepochybně vedení," uvádí se v oficiálním oznámení SPIR.

Základní trendy vývoje online reklamy v roce 2022

  • Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (40 mld. Kč v kombinovaných cenách).
  • Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 15,6 mld. Kč v reálných cenách.
  • Dlouhodobý růst je jasně patrný u display reklamy a reklamy ve vyhledávání. U display reklamy rostou všechny její části, nejvíce z ní ale rostla videoreklama.
  • Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 28% podíl (11 mld. Kč), meziročně vzrostla o 29 % a pro letošní rok je u ní odhadován 13% růst.
  • Nativní reklama tvořila 10% podíl (4 mld. Kč), meziročně vzrostla o 12 % a letos je u ní odhadován 10% růst.
  • Podíl mobilní display reklamy (reklamy na mobilních zařízeních a reklamy cílené na mobilní zařízení) z celkové display reklamy byl 44 % (17,7 mld. Kč), meziročně vzrostla o 21 % a pro letošní rok je u ní odhadován 11% růst.
  • Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 71% podíl z celé display reklamy (28,5 mld. Kč) a meziročně vzrostla o 35 %. Odhad pro letošní rok je růst o 11 %.
Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

„Je pozitivní vidět, že i v době celosvětové ekonomické recese internet jako reklamní kanál prosperuje. Zároveň je to logické, protože online prostředí nabízí nejpřesnější cílení reklamních kampaní, okamžitou možnost jejich optimalizace a přehled o efektivitě vynaložených prostředků v reálném čase,” komentoval výsledky výzkumu Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Další informace jsou k dispozici na webu Výzkumu inzertních výkonů SPIR v roce 2022.

O výzkumu

Výzkum probíhal v lednu a únoru 2023 a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti.

Výzkumem zjištěný výkon internetové reklamy byl do grossových (ceníkových) cen přepočten pomocí inverzních konverzních údajů použitých v celoevropském výzkumu online inzertních výdajů AdEx benchmark od IAB Europe, kam SPIR dodává data za ČR. Celkové číslo výkonu digitálu v ceníkových cenách je složené ze dvou dílčích hodnot. První složkou jsou reklamní formy, které jsou ve výzkumu přirozeně v ceníkových (gross, retecard) cenách, tj. direct display a katalogy a řádková inzerce. Druhou složkou jsou reklamní formy programmatic display a search, které jsou ve výzkumu přirozeně v čistých (reálných, net net) cenách. Tato druhá složka je přepočtena na ceníkové ceny příslušným inverzním koeficientem použitým ve výzkumu Adex od IAB Europe pro převod ceníkových cen naopak na čisté ceny.

-mav-