Praha je pátou nejžádanější kongresovou destinací světa

úterý, 30. května 2023, 17:15 Aktuality, Marketing MediaGuru

Mezinárodní kongresová asociace ICCA zařadila Prahu na pátou příčku žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Praha v loňském roce přivítala podle agregovaných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Prague Convention Bureau (PCB) téměř čtyři tisíce akcí s 616 000 delegáty. Ačkoliv se oproti pandemickým rokům jednalo o přírůstek v hodnotě několika stovek procent, kongresová Praha se zatím zdaleka nepřiblížila rekordním rokům 2018 a 2019. V mezinárodním srovnání si však polepšila. V žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa Mezinárodní kongresové asociace ICCA se česká metropole za rok 2022 umístila na pátém místě. Za sebou nechala Madrid, Berlín, Atény, Brusel i Londýn. 

Data ČSÚ z hromadných ubytovacích zařízení doplněná o statistiky Prague Convention Bureau z klíčových kongresových prostor v Praze ukazují, že počtem delegátů a akcí konaných na území hlavního města se Praha v loňském roce dostala zhruba na úroveň roku 2014. Oproti rekordnímu roku 2019 se vloni v Praze konalo jen 66 % akcí, avšak s mnohem vyšší účastí. „Počet konaných kongresů a konferencí začátkem roku 2022 ještě ovlivnila doznívající pandemie a s ní spojené restrikce nejen v České republice, ale i v zahraničí, a také vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Ačkoliv tak akcí bylo ve srovnání s předcovidovými léty méně, zaznamenali jsme enormní zájem o účast na nich. Praha v roce 2022 přivítala 616 597 delegátů, což odpovídá 86 % účasti na akcích v rekordním kongresovém roce 2019. Tato čísla jen potvrzují to, že osobní kontakt je nejen při obchodních jednáních nenahraditelný,“ uvádí Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

Praha si polepšila v mezinárodním srovnání

Přestože česká metropole ještě nedosáhla na výsledky z předchozích let, v mezinárodním porovnání si stojí nejlépe v historii. V žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa se umístila na pátém místě a polepšila si tak od roku 2019 o čtyři pozice. Ještě v roce 2010 byla na 19. příčce. Celkově o 14 příček si polepšila díky koncepčnímu přístupu všech organizací v oblasti rozvoje kongresového průmyslu, úkolem nyní bude si pozici na špičce udržet. První místo žebříčku letos obsadila Vídeň, následována Lisabonem, Paříží a Barcelonou. TOP 10 měst pak doplňuje Madrid, Berlín, Atény, Brusel a Londýn. Z TOP 10 žebříčku oproti minulým rokům vypadly především asijské destinace jako Singapur, Bangkok, Soul či Tokio. Právě těm musí Praha dokázat konkurovat, o což usiluje i pražský magistrát svými podpůrnými kampaněmi.

Větší akce na vyšší počet nocí

Hygienická a politická situace začátku roku 2022 též významně ovlivnila rozložení akcí v čase a jejich strukturu. Zatímco běžně kongresová sezóna v Praze zahrnovala především jarní a podzimní měsíce, v loňském roce došlo k jejímu posunu. Nejvytíženějšími měsíci se staly červen, a kromě tradičního září a října i listopad. Data Prague Convention Bureau zároveň ukazují, že došlo k výraznému nárůstu v segmentu větších akcí. Před pandemií se konalo nejvíce akcí s účastí do 50 osob, v roce 2022 byly nejčastější akce s účastí mezi 500 až 1 000 delegáty. Nejvíce akcí bylo i loni jednodenních, ale znatelný nárůst zaznamenaly vícedenní akce, což vedlo k navýšení průměrné délky akce na hodnotu 2,46 dne.

„Kongresy do Prahy lákají bonitnější turisty, kteří tu utrácí třikrát více než průměrní zahraniční návštěvníci. Navíc se mnozí delegáti do Prahy pravidelně vracejí na soukromé dovolené. V Kongresovém centru Praha  vnímáme rychlý návrat poptávky, který chceme náležitě využít. I díky českému Předsednictví v Radě Evropy jsme loni hostili celkem 262 akcí a zaznamenali tak rekordní rok, což se odrazilo i v našich obchodních výsledcích,“ vysvětluje Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha.

Zatímco běžně byl poměr mezinárodních a lokálních akcí v Praze vyrovnaný, v roce 2022 převažovaly ještě stále akce lokální, a to poměrem 2:1. Zdrojové trhy zůstaly obdobné jako v předcházejících letech, tedy především Velká Británie, USA, Německo či Belgie, nicméně procentuálně si ještě větší dominanci získala Evropa (96 % akcí oproti 87,8 % v roce 2019) na úkor Severní Ameriky (2,7 % akcí oproti 8,1 % v roce 2019) či Asie (0,7 % akcí oproti 2,7 % v roce 2019).

Posouvání termínů velkých asociačních kongresů a konferencí vedlo k tomu, že v roce 2022 Praha přivítala nejvíce akcí tohoto typu za posledních pět let. Celkem se jich zde uskutečnilo 309. Na téměř každý kalendářní den roku tak připadla jedna konference či kongres. Naopak k původní úrovni se ani zdaleka nevrátil objem korporátních akcí, jejichž počet byl na 42 % rekordního roku 2019. „Mezi nejvíce diskutovaná témata na pražských kongresech a konferencích v roce 2022 patřily lékařské vědy, ekonomie a finance či technologie. Značný nárůst v počtu jsme zaznamenali především u akcí zabývajících se ekologií či právě zmíněnými technologiemi,“ dodává Roman Muška.

Nové hotely i vyšší podpora cestovního ruchu

Největší počet akcí se v roce 2022 konal tradičně v hotelových zařízeních, která jsou vhodnou variantou pro menší kongresy a konference. Právě hotelový trh nyní prochází významným rozšířením. V posledních měsících došlo k otevření hned několika větších hotelů a do roku 2024 by měly přibýt další, a to především v luxusním segmentu. Tato nová zařízení nabídnou bezmála 2000 hotelových pokojů, které se přidají ke stávajícím 4 000 pokojům v 873 ubytovacích zařízeních, a více než 1700 m2 meetingových prostor.

„Pevně věřím, že kongresový průmysl Prahy též dozná pozitivních změn díky zvýšení poplatku z pobytu z původních 21 na 50 korun, ke kterému hlavní město přistoupilo již na začátku minulého roku. Takto získané finance putují na kultivaci cestovního ruchu a jeho udržitelný rozvoj, a to včetně podpory Prahy jakožto významné kongresové destinace,“ doplňuje Roman Muška.

„Díky zvýšení poplatku za pobyt a investování příjmů zpět do rozvoje jsme schopni ve spolupráci s Prague City Tourism podpořit kampaň Stay in Prague, jejímž cílem je prezentovat Prahu jako kultivovanou destinaci a přilákat do ní bonitní klientelu. O turisty cestující do Prahy za opilou zábavou Praha zájem nemá,“ osvětluje Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prahy pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči a výstavnictví. 

„Polovina výnosů z poplatku z pobytu se dnes reinvestuje zpátky do cestovního ruchu a umožňuje nám lépe plánovat marketingové kampaně zacílené na cestovatele s hlubším zájem o město. A tyto kampaně navíc platí sami turisté,“ dodává František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism.

-stk-