Seznamování přes internet zatím nevyužila víc než polovina Čechů

pátek, 19. května 2023, 06:45 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

V porovnání s loňskými výsledky jsou respondenti ve svých odpovědích týkajících se zkušeností seznamování přes internet optimističtější, vyplývá z výzkumu Ressolution Group.

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Seznamování pomocí internetu zatím nevyužila více než polovina Čechů. Naopak 44 % české online populace má se seznamováním přes internet zkušenosti. Ukazuje to výzkum Ressolution pro MediaGuru.cz, který se uskutečnil na vzorku 515 respondentů Českého národního panelu.

Největší podíl respondentů, kteří mají zkušenost se seznamováním online, je v nejmladší věkové kategorii. Mezi respondenty ve věku 15-34 let má tuto zkušenost 52 % dotázaných, respondentů ve věku 35-54 let, kteří si alespoň jednou vyzkoušeli seznámit se online, je o 3 p. b. méně. Zato podíl dotázaných v nejstarší věkové skupině (55 let a více) tvoří jen 28 %. Podíl dotázaných se zkušeností s online seznamováním roste s velikostí místa bydliště. Rozdíl mezi vesnicemi a velkými městy se ovšem v porovnání s výsledky minulého šetření snížil o 4 p. b.

48 % dotázaných, kteří vyzkoušeli seznámit se online, označuje svoji zkušenost jako určitě pozitivní nebo spíše pozitivní. 47 % shledalo svoji zkušenost jako určitě nebo spíše negativní. V porovnání s loňskými výsledky jsou tak respondenti ve svých odpovědích optimističtější. Se 49 % tehdy převažovala negativní zkušenost. Jako pozitivní označilo v roce 2022 svoji zkušenost se seznamováním online 42 % dotázaných.

Stejně jako v předchozím šetření, i v letošním muži hodnotili svoji zkušenost se seznamováním se online o poznání pozitivněji než ženy. Nicméně, rozdíl v pozitivním hodnocení zkušeností mezi oběma pohlavími, který v minulých výsledcích dosahoval 19 p. b., se v letošním šetření snížil na 12 p. b.

Z dotázaných, kteří vyzkoušeli seznámit se online, většina (68 %) hledala dlouhodobý vážný vztah.

65 % dotázaných vnímá seznamovací aplikace či webové stránky jako běžnou součást dnešních vztahů.

S tvrzením, že prostřednictvím seznamovací aplikace či webových stránek lze navázat vážný dlouhodobý vztah, souhlasí 55 % dotázaných. Nejskeptičtěji se k tomuto výroku staví dotázaní starší 55 let a respondenti s nižším vzděláním. O tom, že seznamovací aplikace či webové stránky slouží spíše pro navazování krátkodobých nezávazných vztahů, je přesvědčeno 66 % dotázaných. A zatímco v Praze a ve Středočeském kraji se s tímto tvrzením ztotožňuje 72 % respondentů, na Moravě se jedná pouze o 58 %.

Šest z deseti dotázaných považuje seznamování online (prostřednictvím seznamovací aplikace či webových stránek) za snazší než seznamování v běžném životě.

82 % dotázaných žen zastává názor, že osobní seznámení prostřednictvím seznamovací aplikace či webových stránek může být nebezpečné. Dotázaných mužů s tímto názorem je o 11 p. b. méně. Nejvíce si jsou možných rizik plynoucích ze seznamování online vědomi respondenti ve věku 15-34 let.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: od 19. 4. do 24. 4. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 515 respondentů
  • Realizátor: Ressolution Group

-mav-