Škoda Auto využila HbbTV pro doměření dopadu TV reklamy

pondělí, 15. května 2023, 10:30 Reklama, TV MediaGuru

Škoda Auto využila doměření dopadu TV reklamy za pomoci řešení na způsob Brand liftu pomocí HbbTV.

Zdroj: PHD

Zdroj: PHD

Škoda Auto komunikovala v dubnové kampani svoji novou identitu za využiti exkluzivních formátů. Mimo ty využila také doměření dopadu TV reklamy za pomoci řešení na způsob Brand liftu, který zrealizovala přes HbbTV ve spolupráci se společností Media Club, PHD a Kinet.

Škoda Auto ve své dubnové kampani komunikovala svoji novou identitu, se kterou se představila již v minulém roce. Součástí nové identity jsou jiné firemní barvy, logo „okřídleného šípu“ a také název Škoda. Kampaň probíhala v televizi, printu, kině a také v online prostředí.

Zdroj: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Škoda Auto využila pro svoji kampaň řadu exkluzivních formátů v online prostředí. Konkrétně šlo o jednodenní formát Seznam HP Exclusive, který se zobrazuje na mobilních zařízeních i počítačích. Do kampaně byl zahrnut také formát Patička v podobě bannerů na HP iDnes.cz, který se také zobrazoval pouze v jednom dni. V kampani pak byly využity formáty Top View na sociální síti TikTok a Masthead na Youtube. Kromě těchto formátů byla kampaň doplněna o rich-mediální a video formáty.

V televizi se společnost představila se svým spotem a to na začátku dubna. Televize byla naplánována pro celý měsíc duben s důrazem na první týden, kdy byla komunikace silnější. Právě v prvních kampaňových dnech využila společnost řešení na způsob Brand liftu pro doměření dopadu své kampaně.

Brand lift je nástroj, který je nejčastěji využíván při inzerci na Youtube. Prostřednictvím Brand liftu se může inzerent zeptat uživatelů na některou z předem daných otázek. Nástroj pomocí dotazování zjišťuje postoje uživatelů za pomoci dotazníků a měří jejich povědomí o značce, nákupní preference a další.

Řešení pro Škoda Auto bylo vyvinuto ve spolupráci PHD s Media Clubem a společností Kinet, kdy byla připravena dotazníková šablona za cílem doměřit efektivitu TV reklamy na kanálech Prima za pomoci HbbTV. Pro dotazování byla zvolena cílová skupina, na které se uskutečnil pre-test před tím, než byl televizní spot odvysílán a než ho uživatel měl možnost vidět. Druhé dotázání v podobě post-testu bylo zrealizováno poté, co uživatel reklamu v televizi viděl. Ve druhém měření pak byl poměr odpovědí u možnosti Škoda Auto vyšší oproti prvnímu měření, což svědčí o úspěšnosti kampaně a jejím pozitivním dopadu.

Autor textu: Štěpán Patrovský, Senior Print & Digital Planner, Omnicom Media Group