Soutěž Novinářská cena 2022 zná své vítěze

středa, 3. května 2023, 21:30 Tisk, Aktuality MediaGuru

Tematickou dominantou letošního ročníku soutěže Novinářská cena se stala válka na Ukrajině.

Ocenění v soutěži Novinářská cena 2022, zdroj: OSF, Anna Šolcová

Ocenění v soutěži Novinářská cena 2022, zdroj: OSF, Anna Šolcová

Nadace OSF ocenila ve středu 3. května Novinářskou cenou nejlepší příspěvky uplynulého roku. Ceny se udělují v celkem 14 kategoriích, do 11 z nich může nominovat veřejnost. Mezi nominacemi dominovalo téma ruské agrese na Ukrajině a prezidentské volby. U porotců rezonovala také sonda do slovenské společnosti 4 roky po vraždě novináře Jána Kuciaka nebo investigativní příspěvek Petra Třešňáka zachycující dlouhodobé týrání klientů s chováním náročným na péči.

Zvláštní ocenění si odnesl Petr Koubský za analytické texty mapující dějiny Ruska a Ukrajiny. Letos poprvé přistoupili organizátoři soutěže k omezení pro autory a autorky příspěvků – každý z nich mohl být v dané kategorii zastoupen nanejvýš třikrát. Přesto porota vybírala u 11 kategorií vítěze z 628 příspěvků.

Složení porot u Novinářské ceny se pravidelně obměňuje a má mezinárodní přesah. „Mezi porotci Novinářské ceny jsou Slováci, Němci, ale také např. Norka nebo Američan. Do debat o nominovaných příspěvcích to přináší ještě širší kontext. Nasazení porotců je opravdu obdivuhodné, mají měsíc a půl na to, aby ve svém volném čase prostudovali např. 135 rozhovorů, 104 reportáží atd. Za to jim patří velké díky,“ říká k hodnocení příspěvků koordinátorka Novinářské ceny Lucie Zubková.

Seznam vítězů Novinářské ceny

KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor
Petra Procházková:
Měli jste nás za šváby, teď uvidíte. Jste pro nás trofej, o kterou se podělíme s Američany, říká ruský politolog (DENÍK N)
Zdůvodnění poroty: Rozhovor jedinečným způsobem odhaluje ideové zákulisí vládnoucí vrstvy ruské společnosti a současně nechává prostor pro úvahy o tom, zda je mluvčí autentický nebo mocensky naprogramovaný. Rozhovor tak umožňuje nahlédnout do mechanismů šíření Putinovy propagandy. Právě to je v kontextu aktuálního dění a ruské války proti Ukrajině důležitým přínosem příspěvku. Porota navíc oceňuje velkou míru profesionality a pevný postoj autorky při vedení rozhovoru a i to, že se jí vůbec podařilo respondenta pro rozhovor získat.

Nejlepší reportáž
Ondřej Kundra, Tomáš Brolík:
Cesta před boží i pozemský soud (RESPEKT)
Zdůvodnění poroty: Do vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině se zapojily tisíce příslušníků bezpečnostních složek. Systematicky, věcně a rychle shromažďují důkazy. Oceněná reportáž popisuje jejich práci a dokumentované zločiny rovněž systematicky a věcně. Autoři zachycují jistotu vyšetřovatelů, že pachatelé budou potrestáni, spravedlnost existuje a lze se jí domoci. Zvýrazňují přesvědčení, že na válečné zločiny se nesmí zapomenout. Jen s pravdivě pojmenovanou minulostí se dá vyrovnat.

Nejlepší komentář
Stanislav Biler:
Buďte sami sebou! (JÁDU)
Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje autorův jedinečný text, ve kterém vystupuje proti způsobu fungování naší současné společnosti, jež obvykle nebývá zpochybňováno. Autor svým zcela výjimečným, téměř literárním jazykem mění ustálené paradigma a náhled na žebříček hodnot, a na čtenáře tak jeho text může působit až terapeutickým účinkem. Porota taktéž oceňuje autorovu schopnost vetknout do textu poznatky z několika dalších společenských věd – nejen ze sociologie, ze které do svých textů nejvíce čerpá.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Petr Třešňák:
Kdo zabil Dorotu Š. Český stát potichu týrá své nejzranitelnější občany (RESPEKT)
Zdůvodnění poroty: Porota článek považuje za jeden z nejvýraznějších textů loňského roku. Nahlíží bolestné sociální téma – systémové selhání péče o duševně nemocné, které autor zpracoval srozumitelně, poutavě a lidsky. Do středu pozornosti postavil silný příběh konkrétního člověka. Článek vzbudil velkou pozornost veřejnosti, nastínil řešení problému a vytvořil tlak na transformaci systému.


KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze
Nikola Klepáčková, Lukáš Nechvátal: Neděkuj, pamatuj (INVESTIGACE.CZ)
Zdůvodnění poroty: Příspěvek podává výstižný obraz aktuálního Slovenska. Porota oceňuje především široký záběr a názorové spektrum, které příspěvek zahrnuje, a zároveň podnětné vstupy samotných autorů.

Nejlepší reportáž
Michal Kubal, Vojtěch Hönig:
Ukrajina: tváře války (ČESKÁ TELEVIZE – ČT24)
Zdůvodnění poroty: Válka na Ukrajině se stala tematickou dominantou kategorie, věnovala se jí třetina nominovaných příspěvků a všechny z nich byly velmi kvalitní. Reportáž Michala Kubala a Vojtěcha Höniga patřila mezi nejvýraznější. Autoři představují divákům České televize nejrůznější tváře války bezprostředně po vypuknutí konfliktu i přes nebezpečí, které jim v tu chvíli hrozí. Ukazují přímý kontakt s terorem, který ve válce lidé prožívají, z různých úhlů pohledu. V reportáži nacházejí balanc mezi emocionalitou a profesionalitou. Umí oslovit diváka, a proto jim tento rok ocenění právem patří.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Adéla Paclíková, Ondřej Golis, Petr Orozovič:
Ruská spojka (ČESKÁ TELEVIZE – ČT1)
Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje nejen investigativní práci a natočení exkluzivního rozhovoru, ale i kvalitní řemeslné zpracování reportáže, která přehledně a dynamicky popisuje ruské špionážní postupy v Evropě a jejich důsledky. Následný geopolitický vývoj a bezpečnostní situace v Evropě podtrhuje důležitost a aktuálnost tématu.


ZVLÁŠTNÍ CENY

Cena za inovativní online žurnalistiku
Pavel Kasík, Matouš Lázňovský:
Omikron je mírnější i nebezpečnější zároveň. Jak z toho vyjde Česko? (SEZNAM ZPRÁVY)
Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje péči o to, aby článek nebyl pouze o omikronu teď a tady, ale aby přinesl životnost tématu i do budoucna. Autor se pokusil téma nastínit tak, aby všichni čtenáři, z jakéhokoli pole společnosti, měli možnost zamyslet se nad daným tématem a původem svého názoru. Autor vhodně vybral nejpodstatnější informace z velkého množství dat. Vizualizace působí tak, že byly vytvořeny za cílem téma co nejsrozumitelněji přiblížit. Porota oceňuje společenskou důležitost zpracování tématu.

Cena za Solutions Journalism - žurnalistiku zaměřenou na řešení
Dominika Hromková, Michaela Endrštová:
Kamarád na dva roky. Útěku učitelů ze škol začínají bránit zkušenější mentoři (AKTUÁLNĚ.CZ)
Zdůvodnění poroty: Porota udělila cenu za zpracování společensky důležitého tématu, které nenabízí pouze analýzu problému začínajících učitelů, ale také jeho řešení formou pomoci ze strany mentorů. Porota ocenila poctivou analýzu navrhovaného řešení, která poukázala nejen na výhody, ale také na jeho potenciální limity.

Cena za regionální žurnalistiku
Marek Osouch, Jiří Punčochář:
Střet zájmů? Nebude, tvrdí o vstupu do politiky majitel Komety Zábranský (MF DNES - BRNO A JIŽNÍ MORAVA)
Zdůvodnění poroty: Porota ocenila rozhovor Marka Osoucha a Jiřího Punčocháře s hokejovým bossem Liborem Zábranským o jeho politických aktivitách, který vyšel v jihomoravském vydání MF Dnes. Příspěvek je ukázkou kvalitní práce včetně toho, jak by novinář měl vést rozhovor s člověkem, který obvykle odmítá s médii komunikovat. Kvalita zpracování je vysoce nadstandardní. Téma má společenskou důležitost pro region a nejen pro něj.


Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura
Petr Polák:
titulky Deníku N (DENÍK N)
Zdůvodnění poroty: Cena za nejlepší česko-slovenskou karikaturu roku 2022 patří Petru Polákovi, který pro Deník N komentoval velká témata domácí i světové politiky. Porota ocenila sympaticky úspornou kresbu, vyznačující se smyslem pro bizarní věcnost detailu a zároveň otevřeností vrstevnatému intertextovému čtení.

Česko-slovenská cena veřejnosti
Zdislava Pokorná:
Jak Mynář a Nejedlý řeší na Hradě vlastní byznys. Měsíc jsme sledovali jejich schůzky (DENÍK N) - 5076 hlasů
Sídlo prezidentů se v éře Miloše Zemana stalo sídlem pro byznys jeho nejbližšího okolí – Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. Reportérka Deníku N na Hradě strávila desítky hodin, aby popsala, jaké hosty oba muži přijímají. Detailní přehled vypovídá o tom, že spíše než správu veřejnou řeší byznys – včetně svého vlastního.

Zvláštní ocenění
Petr Koubský:
Co všechno Putin zamlčel. Vyprávíme dějiny Ukrajiny, jak se skutečně odehrály; Proč Rusové až k Putinovi a jeho válce proti Ukrajině došli? Dějiny Ruska nabízejí odpověď (DENÍK N)
Zdůvodnění poroty: Jde o výborný novinářský počin, který srozumitelně a fundovaně přibližuje dějiny a východiska obou zemí současného konfliktu: Ukrajiny a Ruska. Dva mimořádné analytické texty zabývající se historií jejich vztahu, která je srozumitelně ilustrovaná na příběhu konkrétní rodiny. Příspěvky jsou unikátní také tím, jak rychle autor dokázal reagovat – a usnadnit čtenáři orientaci v nově vzniklé situaci. Vhled poskytl také slovenským čtenářům, neboť jej v nezměněné podobě převzal i slovenský Denník N.

Cena Karla Havlíčka Borovského
Václav Černohorský (ČESKÁ TELEVIZE)
Zdůvodnění poroty: Václav Černohorský získává Cenu K.H. Borovského za zasvěcené zahraniční zpravodajství v časech mírových i válečných. Na několika různých působištích, včetně Ukrajiny, prokázal setrvale vysokou úroveň novinářské práce, která mimo jiné dokládá význam médií veřejné služby při svědomitém mapování dění za českými hranicemi.
Cena Karla Havlíčka Borovského je udělována za významný počin (celoroční práci) v české žurnalistice v předchozím roce a je vyhlašována společně Nadací OSF a Nadací Český literární fond.

Novinářská křepelka
Jan Cibulka (IROZHLAS.CZ)

Zdůvodnění poroty: Odborná porota oceňuje zralou 33letou novinářskou osobnost, která svou vytrvalostí a nápady otvírá a pomáhá zpřístupňovat data všem. Na cestě za snáze přístupnými daty neváhá Jan Cibulka využít i soudní cestu a jeho vytrvalost už slavila úspěchy u soudů, včetně Ústavního soudu. Jeho práce přiměla úřady zveřejňovat údaje o kriminalitě, o počasí nebo o hromadné dopravě. Porota oceňuje kombinaci novinářských schopností, znalosti informačních technologií i práva, stejně jako umění srozumitelně vysvětlovat složitá data.
Ocenění udělované Nadací OSF a Nadací Český literární fond mladým a perspektivním novinářům do 33 let věku (včetně) za jejich významnou žurnalistickou práci v předchozím roce.

Záznam z vyhlášení vítězů 13. ročníku Novinářské ceny je možné prohlédnout si níže. 

Zdroj: ČTK

-mav-