Sustainable Future: Základem pro řešení krize jsou data

pondělí, 10. července 2023, 14:35 Udržitelnost MediaGuru

V polovině červa se v Praze uskutečnilo další setkání věnované udržitelnosti Sustainable Future 2023.

O urychlení udržitelnosti a dekarbonizaci prostřednictvím cloudu AWS hovořil na konferenci Sustainable Future 2023 Tobias Kederer z Amazon Web Services. Při své řeči zdůraznil, že  udržitelnost pohání obchodní růst a každý průmysl je jí ovlivněn. Mimo jiné také upozornil, že základem pro řešení krize jsou data. Posluchačům doporučil myslet ve velkém, začít v malém, ale potom zrychlit. Důležité je podle něj inovovat pomocí analýzy dat či pomocí AI. Zdůraznil rovněž, že infrastruktura AWS je čtyřikrát energeticky účinnější než medián zkoumaných evropských podnikových datových center a navíc, že AWS plní stejný úkol s nižší uhlíkovou stopou až o 88 %.

Investice do udržitelné budoucnosti posluchačům objasnil Jan Drábek ze Spaceknow, který představil hlavní oblasti, kterými se zabývají. Zdůraznil zejména vytvoření AI pro analýzu jakýchkoli satelitních snímků, schopnost sledování více než 250 tisíc míst po celém světě nebo také to, že vidí historii sahající až 10 let zpět. Vyzdvihl také možnost zadat satelitům, aby se podívaly tam, kam potřebují. Při své prezentaci také zdůraznil, jak Spaceknow pomáhá s udržitelností, a to zejména odstraněním greenwashingu, hodnocením udržitelnosti a klimatických rizik, podporováním správy a nastavením politiky nebo také holistickým a objektivním globálním pohledem.

Pohled na investice do udržitelné budoucnosti poskytl také Václav VislousCO2IN. Posluchačům zdůraznil, že udržitelná budoucnost začíná doma, že se udržitelné volby musí promítnout do udržitelných akcí a zároveň by měly být dostupnější, atraktivnější a snadněji sledovatelné. Podle něj největší příležitosti ke zlepšení nabízejí doprava a domácnosti. Vysvětlil také, jak v CO2IN řeší problémy pomocí nového přístupu tím, že nakupují emisní povolenky EU a přeměňují je na certifikované uhlíkové kredity zvané CO2IN, které využívají trh EU s uhlíkem a vytvářejí důvěryhodný uhlíkový kredit. Vyzdvihl také, že peníze z povolenek pomáhají zemím EU investovat do dekarbonizace.

S prezentací nazvanou Úspora energie, úspora peněz, úspora klimatu vystoupil na konferenci Kamil Čermák z ČEZ ESCO. Posluchačům vysvětlil, co znamená dekarbonizace a osamostatnění české energetiky. Podle něj jsou to zejména rozsáhlé úspory energie v budovách, dekarbonizace českého teplárenství, elektřina z obnovitelných zdrojů, výstavba obnovitelných zdrojů, nashromáždění a také elektromobilita.

Jak mohou PPA (Power Purchase Agreements) pomoct s dekarbonizací vysvětlil Jan Brázda z PwC Czech Republic, který posluchačům ukázal, jak PPA umožňuje odběratelům těžit z předvídatelnějších a nižších nákladů na energii z obnovitelných zdrojů a zároveň, jak výrazně přispívá k plnění cílů dekarbonizace masivním zrychlením obnovitelných zdrojů energie.

-tšl-