Česká média se potýkají s vysokou tržní koncentrací

středa, 19. července 2023, 07:20 Výzkum MediaGuru

Vysoká koncentrace tuzemského mediálního trhu patří k hlavním rizikovým faktorům ovlivňujícím pluralitu českých médií, ukazuje i letošní zpráva Media Pluralism Monitor.

Míra rizika (nízké, střední, vysoké) pro čtyři sledované oblasti mediální plurality (tržní pluralita, politická nezávislost, sociální inkluze a základní ochrana) v českých médiích. Zdroj: Media Pluralism Monitor 2023

Míra rizika (nízké, střední, vysoké) pro čtyři sledované oblasti mediální plurality (tržní pluralita, politická nezávislost, sociální inkluze a základní ochrana) v českých médiích. Zdroj: Media Pluralism Monitor 2023

Míra rizika pro vývoj plurality českých médií se podle dat z roku 2022 ve srovnání s předešlým rokem příliš nezměnila. Největší rizika se pojí s tržní pluralitou (84 %). V případě sociální inkluze a politické nezávislosti je míra rizika označována za střední (63 %, resp. 45 %), nízké riziko (21 %) vykazuje oblast základní ochrany. Vyplývá to z aktuálně vydané zprávy Media Pluralism Monitor 2023, kterou za Českou republiku zpracovali Václav Štětka, Jitka Adamčíková a Albín Sybera.

Rizikové skóre v oblasti tržní plurality se meziročně mírně zvýšilo, a to i přes určité kroky v legislativě, jejichž cílem je zlepšit transparentnost vlastnictví médií (novela zákona č. 245/2022 Sb., o evidenci skutečných vlastníků). Na vyšším rizikovém skóre se podle zprávy vedle nízké transparentnosti vlastnictví odráží absence regulačních nástrojů k omezení koncentrace trhu, kterou považuje za velmi vysokou, a také nízká ochrana novinářů před nepatřičným vlastnickým vlivem. Ten hodnotí jako „obzvlášť citelný" vzhledem k tomu, že na trhu dominují vlastníci s hlavními zájmy v jiných oblastech ekonomiky, než jsou média (v případě expremiéra Andreje Babiše i v politice). Pluralita vlastníků českých médi je podle zprávy nízká: TOP čtyři zpravodajské mediální organizace kontrolují minimálně 80 % trhu. 

Na trhu digitálních médií pramení rizika především z nedostatku právních předpisů k ochraně plurality, jakož i ze skutečnosti, že většina digitálních lídrů je většinou totožných se společnostmi ovládajícími největší tradiční média. Za rizikovou také označuje udržitelnost produkce mediálního obsahu a vedle vlastnických zájmů také vliv komerčních zájmů na redakční obsah. ​

Rizika ovlivňující tržní pluralitu českých médií, zdroj: Media Pluralism Monitor 2023, Center for Media Pluralism and Freedom

Rizika ovlivňující tržní pluralitu českých médií, zdroj: Media Pluralism Monitor 2023, Center for Media Pluralism and Freedom

Oblast politické nezávislosti zaznamenala pokles rizika o osm procentních bodů na 45 %. Na snížení rizika se odráží fakt, že nikdo z členů stávající české vlády nekontroluje žádná celostátní zpravodajská média, což v předešlých letech patřilo mezi klíčové zdroje rizik v této oblasti. Nižší má být i riziko politického tlaku na média veřejné služby, ale riziko spojené s financováním médií veřejné služby zůstalo vysoké, zejména kvůli pokračující váhavosti politiků iniciovat zvýšení koncesionářských poplatků. To ohrožuje nezávislost médií veřejné služby. Rizika související s internetem většinou souvisejí s nedostatkem účinné regulace online politických kampaní a nízké transparentnosti politické reklamy na sociálních sítích, která se vyznačuje nízkou transparentností. 

Riziko v oblasti sociální inkluze zůstalo téměř stejné jako v loňském roce (63 %). Nejvyšší riziko se podle zprávy týká genderové rovnosti v médiích (92 %), především kvůli nízkému zastoupení žen ve vedení médií. Další rizika v této oblasti vyplývají z křehké situace regionálních médií, která bojují o přežití a zápasí s obtížnými ekonomickými podmínkami. Za nepříliš efektivní označuje zpráva i politiku mediální gramotnosti. 

Čtyři z pěti ukazatelů pro základní ochranu vykazují nízké riziko, což podle zprávy dokazuje, že navzdory občasné kontroverzi (včetně blokování několika dezinformačních webů po ruské invazi na Ukrajinu), je regulační rámec zaručující svobodu projevu a právo na informace v dobrém stavu a že mediální orgán (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) působí kompetentně a nezávisle. Podle zprávy v Česku neexistují žádné významné mezery v přístupu ke komunikačním kanálům. Zpráva ale upozorňuje na to, že jisté riziko mohou představovat nestabilní pracovní podmínky novinářů, zejména v lokálních a regionálních médiích, nedostatečná opora pro ochranu novinářů a nízká autorita profesního novinářského sdružení.

Celou zprávu za Českou republiku je možné číst v dokumentu, který je ke stažení níže. Kompletní zpráva Media Pluralism Monitor 2023 včetně dalších zemí je k dispozici zde.

Media Pluralism Monitor (MPM)

MPM je nástroj zaměřený na evaluaci potenciálních rizik pro mediální pluralitu v členských státech a v kandidátských zemích Evropské unie (celkem 32 evropských zemí, včetně Albánie, Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska a Turecka). MPM bere v úvahu právní, politické a ekonomické proměnné, které jsou relevantní pro analýzu různých stupňů plurality mediálních systémů v demokratické společnosti. Monitor mediální plurality je implementován Centrem pro pluralitu a svobodu médií na pravidelné bázi od roku 2013/2014.

-mav-