KB začala měřit uhlíkovou stopu reklamních kampaní

středa, 12. července 2023, 11:30 Reklama, Udržitelnost MediaGuru

Data získaná z měření uhlíkové stopy reklamních kampaní využije Komerční banka pro lepší plánování komunikace.

Zdroj: KB

Zdroj: KB

Komerční banka začala s měřením uhlíkové stopy svých reklamních kampaní. Loni činila 637100 kilogramů ekvivalentu CO2, což odpovídá zhruba dvěma třetinám uhlíkové stopy vznikající v souvislosti s přepravou zaměstnanců KB do práce, nebo dvojnásobku emisí z životního cyklu firemních automobilů. Ukázala to analýza historicky prvních dat svého druhu získaná ve spolupráci s agenturou PHD z komunikačního koncernu Omnicom Media Group (OMG), jež pro KB zajišťuje mediální a marketingové služby.

„Řada českých i zahraničních společností si téma udržitelnosti teprve osahává a začíná zjišťovat dopady svého vlastního podnikání, jiní již mají své dekarbonizační plány stanovené a probíhá jejich implementace. To je také moment, kdy síla dodavatelských řetězců začíná mít hmatatelný dopad. To je i náš logický další krok, kdy měříme a zjišťujeme uhlíkovou stopu našich dodavatelů a v tomto případě jsme jako první v České republice změřili i uhlíkovou stopu našich médií,“ říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka, Brand Strategy and Communication Komerční banky.

K měření uhlíkové stopy v reklamních kampaních využívá Komerční banka nástroj OMG Momentum Calculator, jenž dokáže zachytit uhlíkovou náročnost reklamních kampaní napříč jednotlivými mediatypy i reklamními formáty – zohledňuje nejen emise vznikající na začátku hodnotového řetězce při výrobě, ale také při jejím přenosu a následném zobrazování příjemcům. 

„Protože jsou české mediální domy v oblasti udržitelnosti bohužel stále teprve na začátku a dosud nemají k dispozici data o vlastní uhlíkové stopě, museli jsme pracovat s obdobnými údaji z Německa. Následně jsme je přepočítali dle českých reálií, například s přihlédnutím k tuzemskému energetickému mixu,“ vysvětluje Luděk Hatoň, Chief Client Officer Omnicom Media Group. Analýza podle OMG nicméně nezahrnuje média, jež o kampaních neposkytují potřebná data, jako jsou například tzv. walled gardens (typicky Google, Facebook) či formáty, jež se nakupují v aukcích, například programatická reklama.

Kromě uhlíkové stopy jednotlivých reklamních kampaní KB v loňském roce měření ukázalo také to, že z mediatypů je v absolutním vyjádření emisně nejnáročnější televize. Připadají na ni dvě třetiny celkové uhlíkové stopy reklamních kampaní KB. „Je to dáno jak energetickou náročností výroby, přenosu vysílání televizního programu, tak i spotřebou přijímačů v domácnostech, protože sledovanost televize je stále významná,“ přibližuje Marek Vácha, Sustainability Specialist z OMG. 

Velmi podstatné ale je třeba přihlédnout k zásahu, který jednotlivé mediatypy mají a pracovat se vzájemným vztahem těchto proměnných. „Právě proto je potřeba přepočítat uhlíkovou stopu reklamy na 1000 zobrazení, tedy ERI – Emission Reach Indicator. Jedině tak, podobně jako v případě známého ukazatele Cost per Reach point, můžeme mediatypy mezi sebou férově porovnat. Díky obecně vysokému zásahu televize tak například může dojít k posunu CO2 náročnosti televize za tištěnou reklamu,“ doplňuje Karel Míšek z OMG.  

Komerční banka z historicky prvního měření uhlíkové stopy svých reklamních kampaní nyní vyjde při plánovaní své mediální komunikace do budoucna. „Stejně jako v dalších oblastech budeme usilovat o to, aby uhlíková stopa našich reklamních kampaní postupně klesala. Do budoucna tedy budeme vyřazovat určité formáty či mediatypy, které tuto klesající trajektorii nebudou následovat. Podporou nám přitom bude ekonometrické modelování, se kterým již roky optimalizujeme náš mediální mix, který rozšíříme o novou proměnnou – uhlíková stopa média, a provedeme takto upravenou optimalizaci,“ dodává Hana Kovářová z Komerční banky.

Aby se toho mohlo docílit, bude podle Karla Míška z OMG hlavní výzvou mediálních agentur spolu s jednotlivými mediahousy a příslušnými asociacemi vznik oborové shody na jednotné metodologii výpočtu uhlíkové stopy, a to jak mediálního prostory, tak i klientských kampaní. Jde tedy o to, zavést na českém trhu standardizovaný parametr jako v případě GRPs nebo reachových parametrů. 

Pro Komerční banku bude podle Hany Kovářové v následujícím období klíčové získání dosud nedostupných dat o uhlíkové stopě jednotlivých mediálních domů. Emisní náročnost svých reklamních kampaní se totiž chystá vyhodnocovat pravidelně každý rok. „Až budou data o jednotlivých mediálních domech k dispozici, umožní nám to ještě více zpřesnit měření a dál s mediálními domy odpovědněji a udržitelněji spolupracovat. Věřím, že se tak stane co nejdříve a společně rozvineme tzv. green media offering. To znamená vytvoření komunikačních formátů, které budou respektovat kritéria udržitelného rozvoje,“ uzavírá Kovářová.

-stk- 

Pozn.: Provozovatelem serveru MediaGuru.cz je společnost PHD, která je součástí Omnicom Media Group.