Sazka testovala kampaně se zapojením ID Fusion od Adform

středa, 26. července 2023, 11:00 Aktuality, Reklama MediaGuru

Se stejným rozpočtem spustila Sazka dvě identické kampaně. Testovala přínos řešení ID Fusion od Adform.

Sazka do svých kampaní nasadila řešení ID Fusion od reklamní platformy Adform. V souvislosti s chystaným ukončením podpory pro third-party cookies a v situaci fragmentovaného ekosystému identit chtěla zajistit, že její kampaně budou přinášet výsledky také v nových podmínkách.

„Na několikaleté spolupráci se Sazkou si vážíme zejména toho, že se nebojí zkoušet nové a neotřelé nápady, se kterými za nimi chodíme. Ne každá firma této velikosti je novým iniciativám otevřena tak jako právě Sazka,“ říká Michael Štádler, country manažer pro Českou republiku a Slovensko v Adformu.

Sazka se v roce 2021 stala prvním inzerentem na českém trhu, který ve svých kampaních zkoušel novou generaci reklamních ID. Využívala k tomu platformu Adform a k testům byly tehdy vybrány tři druhy reklamních ID. S cílem zlepšit efektivnost kampaní a oslovit další dodatečné uživatele zapojila do svých kampaní také řešení ID Fusion, které dokáže spojit first a third-party IDs napříč prohlížeči a zařízeními a je uzpůsobeno pro práci s různými typy first-party IDs.

Sazka vytvořila dvě identické kampaně s totožnými rozpočty a kritérii k cílení. Rozdíl mezi nimi spočíval v tom, že jedna z nich běžela za pomoci ID Fusion. Ta, která využívala ID Fusion, dosáhla přesnějšího řízení frekvence, a byla tudíž schopná zasáhnout více unikátních uživatelů.

Konkrétně kampaň, u které bylo spuštěno ID Fusion, dokázala oslovit třikrát více unikátních uživatelů než ta, která běžela bez ID Fusion. Kampaň s aktivovaným ID Fusion vykazuje 4% odchylku frekvence dosažené v průměru na jednom zařízení uživatele a frekvence uživatele napříč všemi zařízeními. V kampani bez aktivovaného ID Fusion byl tento rozdíl 60 %.

„Efektivní řízení frekvence je klíčovou technikou pro optimalizaci digitálních kampaní a zabránění plýtvání nákladů na nákup médií. Jelikož si toto uvědomujeme, neustále se snažíme o vyšší přesnost našich kampaní. ID Fusion nám do rukou dalo nástroj, se kterým můžeme realizovat marketing zaměřený na konkrétního uživatele spíš než omezování počtu zařízení. Při zachování stejné výše rozpočtu jsme tak získali možnost oslovit větší množství unikátních uživatelů,” dodává Lucie Polášková, Ad Operations and RTB Specialist v Sazce.

-stk-