Je dobře, že EU vyšetřuje Microsoft kvůli propojení Teamsů a Office?

úterý, 22. srpna 2023, 15:00 Internet & Mobil MediaGuru

Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp, se zamýšlí nad vyšetřováním společnosti Microsoft Evropskou komisí.

Adam Paclt, zdroj: IceWarp

Adam Paclt, zdroj: IceWarp

Evropská komise (EK) začala na konci července vyšetřovat americkou softwarovou společnost Microsoft. Propojováním sady kancelářských nástrojů Office s aplikací pro videokonferenční hovory Teams může firma narušovat hospodářskou soutěž, zdůvodnila vyšetřování komise. Co si o vyšetřování myslí Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp, můžete číst v komentáři níže.

Je dobře, že EU vyšetřuje Microsoft kvůli propojení Teamsů a Office?

Určitě je to správně. Existuje hned několik problémů – menší hráči jako jsme my jsou vždycky hnáni dopředu inovací. Abyste udrželi krok, musíte zákazníkům dodat produkty za férovou cenu a udržet vlastní výzkum a vývoj. Pokud ale Microsoft potenciálně zneužívá svého postavení a namísto vytváření ekosystému ve svých produktech (který by byl dostupný i pro ostatní hráče) nabízí své integrované produkty, de facto ničí celé odvětví a menším firmám, jako je ta naše, brání v podnikání.

Někdo by mohl namítnout, že to vypadá jako nářek slabších firem, ale tak to není. Ono to v konečném důsledku má vliv právě i na inovaci. Motivací velkých firem je maximalizace zisku pro vlastní akcionáře. Motivací menších firem je získání co největšího podílu na trhu. To podněcuje obchodní soutěž.

Takže pokud má existovat trh s alternativami a máme zachovat tlak na oboustrannou inovaci a zákazník má dostat co nejlepší poměr ceny a výkonu, musí zároveň existovat regulace.

Zákazník jinak nebude mít na výběr. Což povede (a už vede) k tomu, že si velcí hráči diktují a svévolně zvedají ceny produktů. Bez absence alternativ se pak organizace, které tyto produkty využívají, stávají zajatci. Pokud se kdy v minulosti instrument regulace použil, bylo to právě kvůli potenciálnímu zneužití dominantního postavení na trhu. Běžný zákazník na „konec tunelu“ nedohlédne, ale v konečném důsledku se jedná vlastně i o to, abychom omezili vliv korporací na společnost, které jsou samozřejmě i tak již dnes značné a bez přehánění se dá říct, že mnohdy už disponují větší mocí nebo množstvím informací, než některé státy.

Druhý problém, který do budoucna bude hrát obrovskou roli, je datová nezávislost. Naše vize je, že data jsou majetkem zákazníka. Nemůžeme lézt zákazníkovi do domu, abychom se naučili, jak žije. Neprovádíme data mining a naši zákazníci si mohou data kdykoliv odmigrovat pryč. Pro velké firmy jsou klientská data zdrojem informací pro jejich algoritmy a strojové učení. Pro menší hráče vždy zůstanou majetkem zákazníka, který je svatý a který jim byl svěřen. Pokud by se těmto hodnotám odcizili, ohrožují svoji existenci. V případě velkých hráčů to rozhodně není tak jednoznačné.

Pak je tady geopolitická otázka, kdy by Evropská unie měla usilovat o to, abychom měli platformní nezávislost. Evropská data by měla být uložena v Evropě (to se do nějaké míry děje), ale spravována evropskými firmami, které podléhají platným zákonům v EU. Situace je nyní taková, že i naše vláda disponuje rámcovou smlouvou se společností Microsoft a naše GOV data se mohou kdykoliv dostat mimo EU a teoreticky mohou být dostupná i vládním agenturám cizích zemí. Vlády EU by měly podporovat naše firmy a v oboru je nás víc. Namísto toho si musíme hledat uplatnění i na trzích mimo EU, ze kterých paradoxně žijeme, a to i když platíme daně v EU.

Platí velké nadnárodní korporace daně v EU? Na otázku si určitě odpovíte sami.