Media Club loni těžil z růstu televizní, rádiové i online reklamy

čtvrtek, 24. srpna 2023, 13:50 TV, Internet & Mobil, Rádio MediaGuru

I přes náročné vnější podmínky na reklamním trhu se mediálnímu zastupitelství Media Club podařilo v roce 2022 navýšit tržby ve všech třech stěžejních oblastech - v televizi, v rádiu a na internetu.

Ilustrační foto, zdroj: FTV Prima

Ilustrační foto, zdroj: FTV Prima

Obrat společnosti Media Club, významného hráče na reklamním mediálním trhu, dosáhl v loňském roce 5,6 mld. Kč a meziročně se zvýšil o téměř čtyři procenta. Čistý zisk se mírně snížil na 629 mil. Kč. Media Club majetkově patří do skupiny Prima.

Nejvyšší část obratu přináší Media Clubu prodej televizní reklamy. Tržby z prodeje reklamního času v televizi loni překročily hranici čtyř miliard korun a meziročně se zvýšily o necelých pět procent. Tržby z prodeje rádiové reklamy se zvýšily o dvě procenta na 837 mil. Kč a pětiprocentní růst vykázala i internetová reklama na 188 mil. Kč.

Základní výsledky Media Clubu (tis. Kč)

  2022 2021 změna (%)
obrat za účetní období 5 604 809 5 398 032 +3,8
provozní výsledek hospodaření 820 208 793 007 +3,4
výsledek hospodaření za účetní období 629 436 664 661 -5,3

Struktura výnosů Media Clubu (tis. Kč)

  2022 2021 změna (%)
prodej reklamního TV času 4 016 818 3 842 095 +4,5
sponzoring 326 187 316 930 +2,9
product placement 30 670 26 567 +15,4
teleshopping 6 930 7 094 -2,3
prodej internetové reklamy 188 348 179 709 +4,8
prodej rádiové reklamy 836 492 818 904 +2,1
ostatní 8 845 8 879 -0,4

Zdroj: výroční zpráva společnosti Media Club za rok 2022

Na televizním trhu zajišťuje Media Club prodej reklamy pro televizní stanice skupiny Prima, Barrandov, Óčko a řady tematických stanic. O obchodování v loňském roce konstatuje, že zastupované kanály se ve srovnání s předešlým rokem významně nezměnily, ale došlo ke změně poměru objemů obchodovaného reklamního prostoru mezi jednotlivými TV stanicemi, kdy pokračoval nárůst podílu tržeb stanic skupiny Prima TV.

Na rádiovém trhu zajišťuje reklamu pro rádia, která vlastní (Kiss, Country, Spin, Beat, Signál), dále pro rádia skupiny Active Radio (Evropě 2, Frekvence 1, Bonton, Dance radio), rovněž i pro Rádio Impuls a také pro některé další stanice. Na rádiovém trhu tak zastupuje všechny celoplošné komerční rádiové stanice.

Na poli online reklamy pokračovala v rozvoji videoreklamy a větších bannerových ploch. Posiloval trend programatického prodeje a také rozvoj prodeje reklamních produktů prostřednictvím HbbTV.

„Rok 2022 představoval pro společnost poměrně složité a turbulentní, ale v konečném výsledku obchodně i finančně úspěšné období. Propady a následná oživení v kategorii televizní reklamy vyvolané vnějšími vlivy nebyly tak turbulentní jako v předchozích dvou letech a také struktura zadavatelů reklamy se stabilizovala, přestože musela reagovat na válečný konflikt na Ukrajině, skokový nárůst cen energií a zejména pak na inflační vývoj v celém hospodářství, " uvádí management ve výroční zprávě za rok 2022.

Skupina Prima loni vytáhla tržby ke čtyřem miliardám

pondělí 14. srpna 2023

-mav-