Komerční rádia: Návrh novely ohrožuje duální mediální systém

pondělí, 25. září 2023, 16:40 Rádio MediaGuru

Komerční rádia sdružená v APSV odmítají návrh velké mediální novely a považují ji za ohrožení duálního mediálního systému.

Ilustrační foto, zdroj: Shuttestock

Ilustrační foto, zdroj: Shuttestock

Proti návrhu tzv. velké mediální novely, která má prostřednictvím navýšení televizního a rozhlasového poplatku přinést více peněz pro Českou televizi a Český rozhlas, se ozvala i komerční rádia sdružená v Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Ve svém stanovisku uvádějí, že s nimi návrh novely nebyl nijak projednáván, že je ministr kultury obešel a že „takovou absenci dialogu nepředvedla žádná polistopadová vláda”. Komerčním rádiím vadí, že ministerstvo nezdůvodnilo „skutečnou potřebu” navýšení poplatků a že návrh přispívá k ohrožení duálního mediálního systému. 

„Odmítáme proto předložený návrh jako celek a vyzýváme Vládu ČR, aby byl návrh stažen z meziresortního řízení a Vláda ČR zahájila skutečnou debatu o roli veřejnoprávních médií v technologicky i společensky měnícím se mediálním prostředí,” vyzývá APSV. 

Předložený návrh mediální novely demonstruje podle AKTV „hluboké nepochopení mediálního prostředí, vývoje a směřování trhu”.  Poukazují rovněž na to, že neexistuje definice veřejné služby a že otevření debaty na toto téma je předpokladem jakékoliv úpravy současného financování médií veřejné služby. „V případě rozhlasového trhu je přitom absolutně zřejmé, že například dosavadní digitální stanice, financované i z koncesionářských poplatků, nijak neospravedlnily svoji existenci ani z technického, ani posluchačského pohledu a není ani jasné jaký veřejný zájem naplňují,” konstatuje.

Zástupcům komerčního rádiového trhu také vadí, že návrh zákona dál počítá s přítomností reklamy a sponzoringu ve vysílání ČRo a také na internetu. „Předložený návrh tak vychyluje rovnováhu duálního systému jednostranně směrem k veřejnoprávním médiím,” tvrdí APSV.

Celé stanovisko APSV najdete v dokumentu níže.

Proti návrhu mediální novely se už vyjádřily Asociace komerčních TV, Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Komerční televize požadují stažení velké mediální novely

úterý 19. září 2023

SPIR a Unie vydavatelů jsou rovněž proti velké mediální novele

středa 20. září 2023

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) při zveřejňování návrhu novely uvedl, že vládní koalice chce zajistit stabilitu médií veřejné služby. Argumentoval tím, že výše poplatků se za 15, resp. 18 let nezměnila a že za tu dobu se ceny komodit zvedly o desítky procent. Navrhované navyšování poplatků tak podle ministra nepřesáhne míru inflace za toto období.

Podle předkládajícího ministerstva kultury se zainteresované subjekty navíc mohou k návrhu vyjádřit v probíhajícím meziresortním připomínkovém řízení.

„Norma v sobě neobsahuje žádná ustanovení, která by zakládala obavy z nevyváženosti trhu, princip financování veřejnoprávních médií zůstává stále stejný. Z koncesionářských poplatků. Objem reklamy se u veřejnoprávních médií nijak nezvyšuje nad stávající stav," reagovala v minulém týdnu Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

-mav-