Nejvyužívanější služby pro poslech hudby jsou YouTube a Spotify

čtvrtek, 14. září 2023, 07:00 Rádio, Výzkum MediaGuru

K neplacenému poslechu hudby Češi využívají z nabízených služeb nejčastěji YouTube. V placeném poslechu je nejpreferovanější Spotify.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

YouTube (80 %), Spotify (37 %) a YouTube Music (29 %) jsou nejčastěji používanými službami pro poslech hudby mezi českou online populací. Výrazný rozdíl je mezi TOP 3 službami a zbývajícími, kdy u zbývajících služeb podíl respondentů, kteří je používají, je pod 7 %. Vyplývá to z průzkumu Ressolution Group a Nielsen pro MediaGuru.cz, uskutečněného na vzorku Českého národního panelu.

U neplaceného použití bezkonkurenčně vyniká YouTube, který používá k poslechu hudby 7 z 10 respondentů, následují YouTube Music (23 %) a Spotify (21 %). U placeného použití pak dominuje Spotify (16 %).

Muži oproti ženám častěji používají placené služby YouTube a Spotify, stejně tak obyvatelé Prahy a Středočeského kraje oproti ostatním oblastem. S rostoucím věkem klesá použití obou zmíněných služeb jak za poplatek, tak i bez. Největší rozdíly jsou u služby Spotify – zatímco v nejmladší věkové kategorii 15–34 let ji používá 63 % respondentů, v nejstarší (55 a více let) takto činí pouze 15 % dotázaných.

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, základ: Alespoň občas pouští hudbu na nějakém zařízení, jež podporuje služby pro poslech hudby, N = 492

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, základ: Alespoň občas pouští hudbu na nějakém zařízení, jež podporuje služby pro poslech hudby, N = 492

Nejčastěji zmíněnými zařízeními, jež dotázaní aspoň občas používají k pouštění hudby, jsou telefon (81 %), počítač (stolní, notebook) (77 %) a hudební/rádio přehrávač v autě (77 %).  Nejméně často respondenti uvádějí přehrávač na gramofonové desky (18 %) a chytré hodinky (15 %).

Ženy oproti mužům méně často uvádějí poslech hudby u všech zařízení, největší rozdíly však jsou u počítače a domácího rádio přehrávače (oboje 11 p. b.), které převažují u mužů.

U denního poslechu přes telefon jsou výrazné rozdíly u věkových skupin – zatímco polovina respondentů z nejmladší věkové kategorie (15–34 let) si denně pouští hudbu na telefonu, u nejstarší (55 a více let) jsou to pouze 3 % dotázaných. Opačnou tendenci vnímáme u poslechu přes domácí rádio přehrávač – zatímco 3 z 10 respondentů z nejstarší věkové kategorie si denně pouští hudbu tímto způsobem, u nejmladší jde pouze o 8 %. Respondenti ve věkové skupině 35–54 let oproti ostatním si denně nejčastěji pouštějí hudbu přes hudební/rádio přehrávač v autě (27 %).

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, základ: Alespoň občas si pouští hudbu na nějakém zařízení, jež podporuje služby pro poslech hudby, N=492

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, základ: Alespoň občas si pouští hudbu na nějakém zařízení, jež podporuje služby pro poslech hudby, N=492

97 % dotázaných si alespoň někdy pouští hudbu z reproduktoru či zařízení, zatímco u sluchátek tento podíl dosahuje 78 %. Nejvýraznější mezigenerační rozdíl je mezi věkovými kategoriemi u poslechu do sluchátek – necelá polovina respondentů ve věku 55 a více let si nikdy nepouští hudbu jejich prostřednictvím, oproti 5 % mezi respondenty 15–34 let. Častěji zmiňují alespoň příležitostný poslech hudby do sluchátek muži (85 %) ve srovnání s ženami (71 %). Míra poslechu hudby do sluchátek taktéž roste s větší velikosti obce.

Nejčastěji zmíněným (75 %) způsobem poslechu hudby je „Vybírám si sám(a), co přesně budu poslouchat (konkrétní písničky)“, následovaný způsoby „Zapnu si rádio či televizi a poslouchám, co tam zrovna vysílají“ (44 %) a „Pustím si mnou vytvořený playlist“ (30 %). S rostoucím věkem klesá poslech hudby prostřednictvím samostatně vytvořeného playlistu a výběr konkrétních písniček, zatímco přepínání rádia/televize, dokud se nenajde něco, co by se respondentům líbilo, naopak stoupá. Respondenti ve věku 15–34 let nejméně často deklarují poslech toho, co se zrovna vysílá v rádiu/televizi oproti ostatním věkovým skupinám, kde tento podíl činí přibližně polovinu.

Respondenti nejčastěji vybírají hudbu podle nálady (61 %), podle žánru/stylu (57 %) a podle interpreta (50 %).

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: od 8. 8. do 15. 8. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 512 respondentů (Český národní panel)
  • Realizace: Ressolution Group, Nielsen

-mav-