Přetlak poptávky po televizní reklamě na podzim zesílil

středa, 6. září 2023, 06:55 TV MediaGuru

Televize mají hned na začátku podzimní sezóny zaplněný reklamní prostor. S postupujícím podzimem se očekává, že poptávka bude dál sílit. Nárůst ceny pro rok 2024 je podle komerčních hráčů nevyhnutelný.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Komerční televizní subjekty registrují s příchodem podzimu značný zájem o reklamní prostor. Zkracují proto termíny pro objednávání reklamního prostoru a obchodování na příslušný měsíc rychleji uzavírají.

„Zaznamenali jsme vysokou poptávku na měsíc září. Potřeba některých klientů navyšovat komunikaci a podepsat během prvního pololetí další dodatečné rozpočty pro druhou část roku poukazovala na další růst poptávky. V září využijeme veškeré možné kapacity ve vztahu k zákonným limitům a naše inventory nabízíme přednostně našim dlouhodobým zadavatelům s uzavřenými ročními či jinými kontrakty,“ potvrzuje Jan Ulrych, obchodní ředitel TV Nova, klíčového hráče na trhu s TV reklamou.

S vysokou poptávkou se potýká i další z rozhodujících hráčů, společnost Media Club, zastupující skupinu Prima a další televizní stanice. „Poptávka klientů po reklamě na měsíc září je v řádu desítek procent nad loňským rokem. Předpokládáme, že i poptávka na další období bude stejná, už podle bookingu na říjen to tak vypadá," říká Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.

Vysoký zájem zadavatelů reklamy pociťuje i zastupitelství tematických stanic Atmedia. „Reklamní prostor máme v září na našich tematických TV stanicích zcela vyprodaný, přičemž objednané kampaně v současné chvíli překračují kapacitu našeho reklamního prostoru o deset procent. Podle zkušeností z minulých let navíc toto číslo v průběhu září ještě poroste,“ popisuje ředitelka zastupitelství Atmedia Michaela Suráková.

Očekává rovněž, že se v říjnu a listopadu nůžky mezi dostupným reklamním prostorem a poptávkou po něm ještě více rozevřou. „Objem poptávaných GRPs bude růst a my budeme muset bohužel některé reklamní kampaně odmítat,“ predikuje další vývoj. Klientům přitom doporučuje, aby si rovnoměrněji rozvrhli objednávky v průběhu roku a využívali i jiných reklamních formátů než jen klasických televizních spotů. „Mohu také prozradit, že z důvodu vysoké poptávky po TV reklamě budeme nuceni zvyšovat ceny. Konkrétní navýšení budeme komunikovat v rámci obchodní politiky pro příští rok,“ dodala.

Sílící poptávku pro říjen a listopad předpokládá i TV Nova. „Očekáváme a pracujeme s předpokladem, že i říjen a listopad budou z pohledu poptávky velmi silné, jelikož se jedná standardně o nejexponovanější měsíce celého roku. Doporučujeme tak našim klientům zasílat své poptávky co v nejkratším termínu po vydání programového schématu tak, abychom mohli optimalizovat naše inventory a uspokojit jejich poptávku. I nadále platí, že v rámci uspokojování poptávky jsou pro nás prioritou klienti s podepsaným ročním či jiným kontraktem,“ vysvětluje.

Zdražení televizní reklamy pro rok 2024 je také podle reakcí TV Nova i  společnosti Media Club, zastupující skupinu Prima a další televize, z poloviny tohoto roku nevyhnutelné. V červnu mluvili o dvouciferném zdražení a trend zdražování TV reklamy zmínil i generální ředitel skupiny Prima Marek Singer v nedávném rozhovoru pro MediaGuru.cz.

Nova a Prima už mluví o zdražení reklamy, garance jsou nereálné

pondělí 26. června 2023

-mav-