Kampaň „Přemýšlivec“ upozorní na potřeby nadaných dětí

čtvrtek, 5. října 2023, 22:55 Aktuality, Reklama MediaGuru

Novou kampaní chce Nadace RSJ upozornit na dlouhodobé přehlížení potřeb nadaných dětí.

Ilustrační foto, zdroj: Nadace RSJ

Ilustrační foto, zdroj: Nadace RSJ

Nadace RSJ spouští kampaň „Přemýšlivec“, ve které upozorňuje na dlouhodobé přehlížení potřeb nadaných, přemýšlivých dětí. Chce tak poukázat na problémy, se kterými se nadaní potýkají, ale také na možné cesty, jak je rozpoznat, podpořit a vytvořit jim vhodné podmínky pro rozvoj. Staví na příbězích nadaných dětí a mladých, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti včetně překážek, na které kvůli svému nadání narážejí.

„Nadace RSJ se nadaným, přemýšlivým dětem věnuje dlouhodobě. Nejde nám přitom o vytěžení už projevených talentů. V našich očích je to téma palčivé, opředené mýty, které nemají oporu v teoriích ani praxi. Problémy kolem nadání se systémově neřeší. Proto v nadaci podporujeme identifikaci a péči o nadané děti v rámci vzdělávání i péči o jejich duševní zdraví. Naplníme-li specifické potřeby těchto dětí, zvýšíme šanci na jejich zdravý růst,“ představuje záměr Nadace RSJ v oblasti nadaných dětí její ředitelka Lenka Eckertová.

Jedním z obvyklých předsudků společnosti vůči nadaným dětem je představa, že díky svým schopnostem si dokážou pomoci samy a mají přirozeně větší šanci na úspěch. „V České republice převládá mýtus, že nadané děti žádnou podporu a pomoc nepotřebují, protože jsou přece chytré. Tak to rozhodně není. Funkční systém by měl nadaným dětem poskytovat reálné intelektuální výzvy, ale i strategie, jak jich dosahovat,“ připomíná psycholožka Šárka Portešová z Masarykovy univerzity. 

V praxi dosáhnou nadané děti na podporu či specializovanou pomoc často jen tehdy, když jejich nadání překryje nějaká přidružená porucha, jako například dyslexie, porucha chování či hyperaktivita. Nadaní mají zároveň nezvykle rozvinuté morální uvažování, touží být prospěšní a do společnosti chtějí vracet část svých dovedností. 

Kampaní chce dát nadace hlas dětem a mladým nadaným, aby sdílením svého příběhu podpořili ostatní. „Kampaň Přemýšlivec nám v hlavách zrála dlouho. Stále jsme se vraceli k tomu, jak je možné, že i ve 21. století nadaní čelí tolika překážkám. Při rozhovorech s nimi jsme dospěli k tomu, že stojí za to podělit se o jejich příběhy. Stávají se prvními ambasadory, hlasy ostatních přemýšlivců, o kterých zatím nevíme. V jejich hledání ale chceme pokračovat a vyprávět příběhy všech, kteří je s námi chtějí sdílet. Přemýšlivci jsou totiž všude kolem nás a my chceme, aby se necítili osamoceni,“ doplňuje manažerka komunikace Nadace RSJ Lucia Brinzanik.

Kampaň poběží v následujících týdnech poběží na sociálních sítích Nadace RSJ. Příběhy přemýšlivců budou postupně vycházet v magazínu Reportér a na webu CzechCrunch. Zahájení kampaně provází venkovní výstava fotografií a příběhů nadaných dětí, jež bude k vidění do konce října v pražském Florentinu, v Plzni ve dnech od 2. do 16. listopadu. V dalších fázích bude mediamix postupně rozšiřován. 

-stk-