Nový ředitel ČT Souček se vyjádřil k Wollnerovi a Fridrichové

úterý, 10. října 2023, 09:25 TV, Lidé, Aktuality , Aktualizováno MediaGuru

Nový generální ředitel České televize Jan Souček se vyjádřil k situaci v redakcích pořadů 168 hodin a Reportéři ČT.

Jan Souček, zdroj: Česká televize

Jan Souček, zdroj: Česká televize

Nový generální ředitel České televize (ČT) Jan Souček se vyjádřil k dřívějšímu prošetřování v týmu redakci pořadů Reportéři ČT a 168 hodin. Stížnosti podané na šéfa pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera vedly letos v lednu k jeho odchodu z ČT.

Souček konstatoval, že v případě Nory Fridrichové komise nedospěla ke zjištěním, která by nešla řešit domluvou. „Pokud jde o tým Reportérů ČT a Marka Wollnera, musím říci, že protokoly obsahují popisy situací, se kterými jsem se za 30 let své profesní dráhy v médiích nikdy nesetkal a které považuji za nepřijatelné. ČT podle jeho slov už přijala některá opatření k zamezení takovému jednání a pracujeme na novém nastavení personální politiky i interní komunikace," sdělil. Plné znění vyjádření níže.

Marek Wollner se proti úternímu vyjádření Jana Součka ostře ohradil. „Je to nehorázné prohlášení a pokus o mou další profesní likvidaci," řekl MediaGuru.cz. Mnohé výpovědi proti němu označil za vymyšlené, lživé, odporné a nepodložené a vyšetřovací komise ani neměla ověřovat  jejich pravost. „Nikdo mu nemohl říct, že se ty události s největší pravděpodobností staly," sdělil. Také se pozastavil nad tím, že by události zůstaly pět let utajeny před etickým panelem ČT. Součkovo dnešní prohlášení pramení podle jeho názoru z tlaku, kterému generální ředitel čelí od opozičních poslanců a Andreje Babiše. Kauza poškozuje jeho i rodinu. „Nechtěl jsem prát špinavé prádlo na veřejnosti, i proto jsem z ČT odešel," uvedl s tím, že ale teď některé informace z interního dění v ČT zvažuje zveřejnit. „Byl jsem na lidi pes, ale vždycky jsem sledoval zájem diváka," zdůraznil a nařčení z bossingu a šikany odmítl. 

Wollner odešel z ČT na začátku letošního roku, podle oficiálního vyjádření ČT po vzájemné dohodě. Stalo se tak v návaznosti na incident uvnitř redakce ČT, kdy byl na Wollnera podán podnět k šetření kvůli možnému nevhodnému chování.  Proti Wollnerovi jako první vystoupila bývalá reportérka ČT Markéta Dobiášová. Z interního vyšetřování ČT ale nevyplynulo, že by Wollnerovo jednání neslo znaky trestného činu, uvedla tehdy ČT.

Tehdejší generální ředitel ČT Petr Dvořák obdržel 22. listopadu 2022 podání na údajné nevhodné chování redaktora Marka Wollnera. Následující den zřídil interní komisi, která vyslechla na tři desítky zaměstnanců, výpovědi byly anonymizované. Komise svou závěrečnou zprávu předala generálnímu řediteli 22. prosince. Komise, jejíž členové jsou vázáni mlčenlivostí a její složení nebylo zveřejněné, se měla také zabývat nevhodným chováním moderátorky pořadu 168 hodin Nory Fridrichové vůči podřízeným. Z toho ji podle médií obvinil Wollner v reakci na to, že Fridrichová dala podnět k jeho vyšetřování komisí.

Prošetřováním případu Marka Wollnera se zabývala i policie, která letos v létě případ odložila s tím, že nedošlo ke spáchání trestného činu ani přestupku.

Plné vyjádření Jana Součka

Seznámil jsem se s texty protokolů komisí, které se zabývaly podezřeními na nevhodná jednání v týmech publicistických pořadů České televize 168 hodin a Reportéři ČT. V případě Nory Fridrichové komise nedospěla ke zjištěním, která by nešla řešit domluvou. Pokud jde o tým Reportérů ČT a Marka Wollnera, musím říci, že protokoly obsahují popisy situací, se kterými jsem se za 30 let své profesní dráhy v médiích nikdy nesetkal a které považuji za nepřijatelné. Komise konstatovala, že k nim s nejvyšší mírou pravděpodobnosti došlo. Lidsky mě mrzí, že v ČT mohl mít tento způsob jednaní prostor. Česká televize již přijala některá opatření k zamezení takovému jednání a nadále pracujeme na novém nastavení personální politiky i interní komunikace, které poskytne případným poškozeným bezpečnou možnost svěřit se s takovou zkušeností a spolehlivě zajistí, že situace bude okamžitě řešena.

Marek Wollner odchází z České televize

pátek 13. ledna 2023

Interní šetření ČT neukazuje ve věci Wollnera na trestný čin

středa 11. ledna 2023

ČT dočasně stáhla Wollnera z obrazovky, řeší se i Fridrichová

čtvrtek 5. ledna 2023

-mav-

Aktualizovali jsme o vyjádření Marka Wollnera