Revize českého vzdělávání zahájila, má i kampaň

neděle, 22. října 2023, 07:35 Aktuality, Reklama MediaGuru

Český vzdělávací systém čekají změny, startuje iniciativa Měníme osnovy. Na její podporu zahájila i kampaň.

Vizuál kampaně Měníme osnovy, zdroj: Měníme osnovy

Vizuál kampaně Měníme osnovy, zdroj: Měníme osnovy

Iniciativa Měníme osnovy chce lépe přizpůsobit vzdělávací systém momentálním potřebám, digitální transformaci či měnícímu se trhu práce. Propojuje stát, byznys i neziskovou sféru a zapojuje také známé osobnosti. Má za cíl pomoci přinést a veřejně komunikovat proměnu vzdělávacích programů. Na projektu spolupracují Národní pedagogický institut (NPI ČR), Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace České spořitelny, Unie rodičů a široká síť partnerů. Iniciativu doplňuje také kampaň, která běží na internetu, sociálních sítích a v České televizi

Modernizace českého vzdělávacího programu má děti lépe připravit na život a rozvíjet u nich pozitivní vztah k učení. Zástupci iniciativy chtějí, aby děti získaly větší prostor pro rozvíjení dovedností, naučily se lépe pracovat s informacemi a uměly řešit problémy či aby se orientovaly ve svých emocích.

Iniciativa Měníme osnovy si klade za cíl přiblížit změny široké veřejnosti a vysvětlit jejich pozitiva nejen rodičům a učitelům, ale také celé společnosti. Chce také u dětí více rozvíjet také praktické dovednosti a kompetence. Zaměřuje se na osm klíčových kompetencí (např. komunikační dovednosti, schopnost řešení problémů, schopnosti učit se, sociální a personální kompetence či občanské dovednosti).

„Součástí změny toho, jak se ve školách učí, jsme my všichni. Odpovědnost za vzdělání a vzdělávání tak leží stejnou měrou na nás všech – na rodičích, zaměstnancích, zaměstnavatelích, politicích i voličích. Měli bychom nutnost změn chápat a volat po tom, aby se škola přizpůsobovala rychlému vývoji a potřebám společnosti,” vysvětluje Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

Iniciativu doprovází také kampaň, která běží od 10. října a má dvě oblasti. První běží na internetu a v České televizi a je postavena na ambasadorech a osobnostech z různých oblastí, kteří vysvětlují, co je ve vzdělávání důležité. Druhá oblast kampaně je obsahová a interaktivní a probíhá primárně na sociálních sítích. Kampaň realizuje komunikační skupina DFMG.

Návrh změny vzdělávacího programu momentálně připravují odborníci v čele s Národním Pedagogickým institutem České republiky. Do iniciativy Měníme osnovy se zapojili také známé osobnosti, jako například Simona Babčáková, Jiří Mádl či Vojtěch Dyk.

-tšl-