GSK/ViiV Healthcare kampaní destigmatizuje lidi s HIV

úterý, 28. listopadu 2023, 06:15 Aktuality, Reklama MediaGuru

GSK/ViiV Healthcare spolu s partnery pokračuje v osvětové kampani na téma destigmatizace lidí žijících s HIV/AIDS.

Ukázka tří vizuálů, které jsou v kampani využívány, zdroj: GSK/ViiV Healthcare

Ukázka tří vizuálů, které jsou v kampani využívány, zdroj: GSK/ViiV Healthcare

GSK/ViiV Healthcare připravila ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc a za podpory Nadace BigBoard a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP kampaň zaměřenou na osvětu týkající se HIV. 

„Onemocnění HIV je v České republice stále hodně stigmatizováno, a to bohužel i mezi lékaři a zdravotnickým personálem. I z tohoto důvodu se Společnost infekčního lékařství ČLS JEP rozhodla zapojit do této kampaně jako partner. Osvěta v oblasti léčby a výzkumu HIV totiž patří spolu s testováním, včasným odhalením infekce a důslednou léčbou mezi klíčové kroky, které významně přispívají ke snižování šíření HIV. HIV zatím neumíme definitivně vyléčit, ale pokud by lidé všude na světě měli přístup k testování, k preventivním lékům – pre-expoziční profylaxi, která se užívá pro prevenci přenosu HIV (PrEP) – a k léčbě, infekci HIV bychom byli i s dnešními léky schopni výrazně potlačit,“ říká lékař Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„I když je HIV infekce stále vážné onemocnění na celý život, cílem této kampaně je seznámit veřejnost s realitou života s HIV a přispět k boření mýtů, které vnímání tohoto onemocnění provázejí,“ uvádí Miriam Kejzlarová, Communication & CSR/Patient Advocacy Lead společnosti GSK, a dodává: „V případě, že se HIV pozitivní člověk léčí, hladina viru v jeho krvi postupně klesá až na nedetekovatelnou hladinu, a pokud je správně léčený, přestává být nakažlivý. Což znamená, že může mít bez obav sexuálního partnera, může založit rodinu a mít děti, může se dožít vysokého stáří.“

Kampaň probíhala od začátku října do konce listopadu a pokračovat by měla také začátkem roku 2024. Odkazuje na stránku www.zivotshiv.cz, kde je k dispozici vysvětlení nejčastějších mýtů spojených s HIV, způsoby ochrany, odkazy na další stránky týkající se prevence a testování na HIV a základní informace o České společnosti AIDS pomoc. Ta v České republice poskytuje služby a péči lidem žijícím s HIV a jejich blízkým a anonymní, bezplatné testování na HIV.

V rámci komunikace byly využívány tři motivy – matky s dítětem, mileneckého páru a stárnoucího muže. Objevily se v pražském metru a na pražských křižovatkách, na nádražích v Olomouci, Ostravě a Brně, v online médiích mediálních domů VLM a Mafra, na stránkách České společnosti AIDS pomoc a také v aplikaci jízdních řádů IDOS. 

-stk-