Nejvyšší GRP mezi časopisy mají suplementy a TV tituly

čtvrtek, 9. listopadu 2023, 16:45 Tisk MediaGuru

Výzkum čtenosti Media projekt přináší vedle nových dat o čtenosti také přehled GRP, které časopisy generují.

Zdroj: Unie vydavatelů

Zdroj: Unie vydavatelů

Čtenářem alespoň jednoho časopisu je 75 % české populace ve věku 12 – 79 let, tj. absolutně 6,51 mil. osob. To je srovnatelný výsledek jako v předešlém měřeném období (-0,6 %), ukazuje výzkum čtenosti tištěných titulů Media projekt.

Roste čtenost časopisů o informačních a komunikačních technologiích o 9 %, čtenost časopisů o bydlení a bytové kultuře o 4 % a čtenost časopisů životního stylu pro ženy o 2 %.

Novinkou je uvedení údajů o GRP titulů sledovaných ve výzkumu Media projekt. Ukazatel vychází z počtu čtenářů na vydání a zohledňuje také počet jejich kontaktů s jednotlivými vydáními čtených titulů a některé kvalitativní parametry tohoto kontaktu. Z dat vyplývá, že nejvyšší počet GRP generují celostátní suplementy a programové TV časopisy.

Zdroj: Media projekt, 1.7. 2022 - 30.9. 2023, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, 1.7. 2022 - 30.9. 2023, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Pozice deníků ve čtenosti se nemění, na čele stále Blesk

čtvrtek 9. listopadu 2023

-mav-