Udržitelnost se stala jedním z hlavních pilířů obalového byznysu

pátek, 10. listopadu 2023, 07:20 Marketing, Udržitelnost Kateřina Straková

V obalovém byznysu ovlivňuje udržitelnost vše od konceptu až po konečného zákazníka, říká Iva Werbynská z Obalového institutu Syba, pořádající soutěž Obal roku.

Iva Werbynská, zdroj: Obalový institut Syba

Iva Werbynská, zdroj: Obalový institut Syba

Letošní ročník soutěže Obal roku přinesl novinku v podobě kategorie Marketing, oceňující schopnost využít obal jako nástroj pro marketing a propagaci. Právě do této kategorie se přihlásil i absolutní vítěz soutěže – Boxy pro T-phone launch, které pro T-Mobile vyrobila firma Thimm. „Je jasně vidět, že tato kategorie představuje důležitý krok směrem k hlubšímu pochopení spojení mezi marketingem a designem obalů,“ říká Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu Syba, jenž soutěž organizuje. 

Kromě marketingového rozměru obalů bylo na soutěži vidět i důraz, který firmy kladou na udržitelnost obalů. „Firmy dnes chápou, že obaly nejsou jen prostředkem k ochraně a prezentaci produktu, ale také způsobem, jak vyjádřit své hodnoty a postoj k životnímu prostředí,“ vysvětluje Werbynská a dodává, že mezi další trendy obalového byznysu patří používání rozšířené reality a QR kódů na obalech, minimalistický design či vyprávění příběhů. 

Více o trendech v obalovém byznysu se můžete dočíst v našem rozhovoru. 

Soutěž Obal roku již zná své letošní vítěze. Jak tento ročník hodnotíte? Byl silný z pohledu přihlášek? 

Letošní ročník soutěže Obal roku mě opravdu ohromil svou kvalitou a inovativností. Byl bezpochyby jeden z nejsilnějších, co jsem kdy měla možnost vidět. Přihlášené obaly nejenže reflektovaly rostoucí kreativitu v oboru, ale také odvahu tvůrců prezentovat nápadité a někdy i odvážné koncepty. Z hlediska počtu přihlášek byl ročník silný, a co je důležité, také kvalitně vyvážený. Je skvělé sledovat, jak český a slovenský obalový sektor jsou konkurenceschopnými na mezinárodní úrovni. To, co jsme mohli vidět letos, jasně ukazuje, že máme talent a inovační ducha, který nás neustále posouvá vpřed, a to nejen v rámci průmyslu, ale i jako celkově vzdělanou a kreativní společnost.

Vítězem soutěže, který získal Zlatou cenu předsedkyně poroty, jsou Boxy pro T-phone launch, které vytvořila firma Thimm pro T-Mobile. Čím přesně obal zaujal? 

Boxy pro T-phone launch od firmy Thimm se skutečně vyjímají. Jde o nové, neobvyklé pojetí vlnité lepenky, což je materiál, se kterým se v obalovém průmyslu setkáváme velmi často, ale zřídka v tak inovativní formě. Co na tomto obalu nejvíce zaujme, je jeho unikátní design, který dokonale kombinuje estetiku s praktičností. Nejenže je vizuálně poutavý, ale také nabízí vysokou funkčnost, což je v dnešní době nezbytné, zvláště pro technologické produkty. Dále je třeba zdůraznit, jak obal dokonale reprezentuje značku T-Mobile – odráží její dynamiku, modernost a zároveň kvalitu. Toto je příklad toho, jak by měl obal fungovat: nejen jako něco, co chrání produkt, ale také jako něco, co komunikuje hodnoty značky a poutá pozornost zákazníka. Jde o kombinaci estetiky, praktičnosti a funkčnosti. 

Vítězem soutěže Obal roku se staly Boxy pro T-phone launch, které vytvořila společnost Thimm pro T-Mobile, zdroj: Obal roku.

Vítězem soutěže Obal roku se staly Boxy pro T-phone launch, které vytvořila společnost Thimm pro T-Mobile, zdroj: Obal roku.

Vítězné Boxy byly zároveň přihlášeny do kategorie Marketing, kterou soutěž vyhlásila vůbec poprvé. Jak první ročník této kategorie hodnotíte? 

První ročník kategorie Marketing mě velmi mile překvapil. Je jasně vidět, že tato kategorie představuje důležitý krok směrem k hlubšímu pochopení spojení mezi marketingem a designem obalů. V dnešní konkurenční době už není dostatečné mít pouze kvalitní produkt, je rovněž klíčové, jak je tento produkt prezentován a jak efektivně komunikuje svou hodnotu zákazníkovi. Obaly hrají v tomto procesu zásadní roli, proto je třeba klást důraz na jejich marketingový aspekt. Boxy pro T-phone launch jsou skvělým příkladem toho, jak kvalitní design obalu může fungovat jako silný marketingový nástroj. Jsem nadšena, že soutěž rozšířila své kategorie o tuto novinku, a těším se na další inovace, které nám příští ročníky přinesou v oblasti spojení designu a marketingu.

V dnešní konkurenční době už není dostatečné mít pouze kvalitní produkt, je rovněž klíčové, jak je tento produkt prezentován a jak efektivně komunikuje svou hodnotu zákazníkovi.

Iva Werbynská

Jaký zájem vyvolala nová kategorie u přihlašovatelů? 

Mám radost, že nová kategorie Marketing přinesla tolik skvělých obalů. Ukazuje se, že obaláři jsou opravdu kreativní, protože tradiční obalový materiál použijí nejenom na obal, ale i na produkty, které jsou součástí obalu. Také dokázali, že správně použitý obalový materiál může podpořit značku produktu nebo produkt samotný. Opět je vidět, že transportní balení je silnou stránkou našich výrobců a že krabice z vlnité lepenky dnes vůbec nemusí být běžným, či dokonce nudným obalem. 

Jaké trendy jste letos u marketingových obalů pozorovali? 

Letos jsem pozorovala několik výrazných trendů v oblasti marketingových obalů. Za prvé, je zřejmé, že obaly stále více kládou důraz na udržitelnost a ekologii. Spotřebitelé dnes hledají produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a obaly, které jsou recyklovatelné, nebo vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Dále jsem zaznamenala vzestup v používání AR (rozšířené reality) a QR kódů na obalech, což umožňuje zákazníkům interakci s produktem a značkou na hlubší úrovni, často prostřednictvím mobilních aplikací.

Také je patrné, že design obalů je stále více minimalistický, s čistými liniemi a jednoduchým písmem, což zákazníkovi usnadňuje identifikaci značky a produktu. Zároveň je důraz kladen na vyprávění příběhů – značky se snaží navázat emocionální spojení s potenciálními zákazníky skrze příběhy o původu produktu, hodnotách značky nebo o tom, jak produkt vznikal.

V konečném důsledku je zřejmé, že marketingové obaly nejsou pouhým obalem, ale stávají se strategickým nástrojem pro značky, jak oslovit a poutat své zákazníky.

Je patrné, že design obalů je stále více minimalistický, s čistými liniemi a jednoduchým písmem, což zákazníkovi usnadňuje identifikaci značky a produktu.

Iva Werbynská

Vyhlašovali jste také Cenu udržitelnosti, kterou získal osmiboký obal na Medovník, vytvořený společností Smurfit Kappa. Co přesně je na něm udržitelné? 

Osmiboký obal na Medovník od společnosti Smurfit Kappa je výborným příkladem toho, jak lze kombinovat design, funkčnost a udržitelnost. Co tento obal činí výjimečně udržitelným, je několik klíčových aspektů:

Zaprvé jsou to materiály – obal je vyroben z recyklovatelného a obnovitelného materiálu. Jeho hlavní složkou je papír a vlnitá lepenka, což znamená, že může být snadno recyklován a znovu využit.

Za druhé svou roli hraje optimalizace designu – osmiboký tvar umožňuje efektivní využití prostoru při skladování a distribuci. Tím se snižuje potřeba nadbytečného obalového materiálu a minimalizuje se dopad na životní prostředí z hlediska přepravy.

Za třetí je to snížený dopad na životní prostředí – díky použití recyklovatelných materiálů a optimalizovanému designu je celková uhlíková stopa obalu nižší v porovnání s tradičními obaly. Díky změně konstrukce obalu, kterou zákazník nepostřehne, vzniká méně odpadu při výrobě a díky tomu je platná myšlenka prevence vzniku odpadu.

A nakonec má obal edukativní hodnotu – je na něm zdůrazněna jeho udržitelnost, což pomáhá vzdělávat koncové spotřebitele o důležitosti ekologických alternativ a výběru šetrnějších produktů.

V kombinaci těchto faktorů osmiboký obal na Medovník nejenže splňuje svůj základní účel – ochranu a prezentaci produktu, ale také ukazuje, jak může inovativní design a promyšlená výroba přispět k větší udržitelnosti v obalovém průmyslu. V tomto případě je ekonomická a environmentální udržitelnost v rovnováze. 

Cenu udržitelnosti dostal osmiboký obal na Medovník od firmy Smurfit Kappa, zdroj: Obal roku.

Cenu udržitelnosti dostal osmiboký obal na Medovník od firmy Smurfit Kappa, zdroj: Obal roku.

Všimla jsem si, že udržitelnost byla výrazným prvkem i dalších oceněných obalů, ať už se jedná o inovaci v tisku vícevrstvého bariérového obalu na balení kávy od Pebalu, nebo třeba samolepicí etiketa od Colognia Press. Jak se dnes udržitelnost propisuje do obalového byznysu? Jak jej ovlivňuje? 

Udržitelnost se stala jedním z hlavních pilířů obalového byznysu a její význam stále narůstá. Jak jste správně poznamenala, vidíme to v řadě inovací a ocenění v oboru. Firmy dnes chápou, že obaly nejsou jen prostředkem k ochraně a prezentaci produktu, ale také způsobem, jak vyjádřit své hodnoty a postoj k životnímu prostředí.

Spotřebitelé jsou stále informovanější a hledají produkty, které jsou šetrné k naší planetě. To znamená, že obalový byznys musí reagovat nejen inovativním designem, ale také výběrem materiálů, optimalizací výrobních procesů a celkovým přístupem k recyklaci a znovupoužití. Toto očekávání se promítá do větší poptávky po obalech například z recyklovatelných materiálů, snižování objemu a hmotnosti obalů. Inovace, jako je vícevrstvý bariérový obal od Pebalu nebo samolepicí etiketa od Colognia Press, jsou jen začátkem toho, co můžeme v budoucnosti očekávat.

U balení kávy od Pebalu jde o to, že nová metoda tisku snižuje závislost na odstínech Pantone až o 90 %, což vede k nižší spotřebě materiálů, energetické náročnosti a emisím CO2. A zároveň při výrobě se najednou kombinuje šest různých motivů v jediné tiskové úloze.

U Colognia Press jde o lepidlo, u kterého během separačního procesu dochází ke ztrátě lepivosti. Etiketa tak spolu s tiskem a lepidlem vyplave na hladinu recyklační vany, kde je z dalšího zpracování PET recyklátu vyloučena.

V krátkosti, udržitelnost je nyní neodmyslitelná součást obalového byznysu a ovlivňuje vše od konceptu až po konečného zákazníka. Firmy, které toto rozumění integrují do své strategie, budou nejen lépe reagovat na potřeby trhu, ale také budou hrát klíčovou roli v budování udržitelnější budoucnosti.

Díky technologii budeme schopni vytvářet obaly, které lépe komunikují s koncovými zákazníky, a to prostřednictvím chytrých obalů a technologií rozšířené reality.

Iva Werbynská

Jaké jsou další vlivy, které obalový byznys ovlivňuje? Na co musí výrobci obalů reagovat? 

Kromě již zmíněného tlaku na udržitelnost, obalový byznys ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Jedním z klíčových trendů je digitalizace a technologický pokrok. S rozvojem technologií, jako jsou rozšířená realita, chytré obaly, IoT nebo EDI komunikace, se očekává, že obaly budou mít více interaktivních a personalizovaných prvků, což znamená, že výrobci obalů musí investovat do výzkumu a vývoje, aby zůstali konkurenceschopní.

Dále globalizace a rychle se měnící trhy přinášejí výzvy v podobě potřeby rychlejší adaptace na různé kulturní a tržní preference. Výrobci musí být flexibilní a schopní reagovat na specifika různých trhů a regionů.

Regulace a legislativa také hrají stále významnější roli, zejména v oblasti environmentálních standardů. Výrobci musí nejen sledovat aktuální legislativní změny, ale také předvídat možné budoucí požadavky, aby mohli být v předstihu připraveni.

Spotřebitelské chování a preference se rovněž rychle mění. V dnešní době, kdy je zákazník stále více informovaný a kritický, musí výrobci obalů reagovat na jeho požadavky týkající se transparentnosti, etiky a hodnot značky.

V konečném důsledku musí výrobci obalů být vždy o krok napřed, pružní a inovativní, aby mohli úspěšně reagovat na tyto a mnoho dalších výzev v rychle se měnícím obalovém průmyslu.

Co bude výrobu a design obalů ovlivňovat v příštích letech? 

V budoucnosti očekávám, že výrobu a design obalů bude stále více ovlivňovat technologický pokrok. Zejména umělá inteligence nabídne možnosti optimalizace výrobních procesů, předpovídání trendů a vyhodnocování spotřebitelského chování. Díky technologii budeme schopni vytvářet obaly, které lépe komunikují s koncovými zákazníky, a to prostřednictvím chytrých obalů a technologií rozšířené reality.

Personalizace bude hrát stále větší roli, kdy zákazníci budou chtít obaly, které jsou šité přímo na míru jejich potřebám a preferencím. Už nejde jen o jméno na láhvi, ale o kompletní individualizaci zážitku.

A samozřejmě, trend udržitelnosti a ekologie bude pokračovat a zřejmě ještě sílit. Společnosti budou hledat způsoby, jak minimalizovat svůj ekologický dopad, a to jak v použitých materiálech, tak v celém výrobním procesu. Spotřebitelé budou nadále upřednostňovat značky, které ukazují respekt k životnímu prostředí a aktivně se snaží o jeho ochranu.

V konečném důsledku budou tyto faktory společně formovat, jak obaly vypadají, jak jsou vyrobeny a jak komunikují hodnoty a přednosti produktu, který chrání.